Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Οργανόγραμμα

Διοικητικό Συμβούλιο

Στουρνάρας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ

Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαφειροπούλου Μυρτώ, Μέλος Δ.Σ.

Μαρίνος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Μασσέλος Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.

Νικηφόρου Ευστάθιος, Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτου Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.

Γενική Διεύθυνση
Συμβούλιο Πιστοποίησης
Συμβούλιο για την Ποιότητα

Οργανόγραμμα Διάγραμμα (5.8/10.05.2017)