Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Τομείς Διαπίστευσης

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 64 (Παράταση ισχύος διαπίστευσης έως 31.08.2018)
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 901 Εργαστήρια Δοκιμών Αθηνών (Παράταση ισχύος διαπίστευσης έως 26.07.2018)
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 - Αρ. Πιστ. 27
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, για τον έλεγχο προϊόντων - Αρ. Πιστ. 28

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για Συστήματα - Αρ. Πιστ. 26

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 για Πιστοποίηση Προσώπων - Αρ. Πιστ. 249
Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα