Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων

Η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ιδρύθηκε το έτος 1985 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας με σκοπό να παράσχει τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη στον κλάδο της Μεταλλουργίας και των Μεταλλικών Υλικών.
Στα 26 χρόνια από τη λειτουργία της η ΕΒΕΤΑΜ έχει να επιδείξει

  • Πάνω από 10.000 ενεργούς πελάτες
  • Περισσότερα από 43.000 υλοποιημένα έργα παροχής υπηρεσιών
  • 95 υλοποιημένα ερευνητικά έργα
  • 650.000 πιστοποιημένα προϊόντα       
  • 500 σήματα συμμόρφωσης της ποιότητας
  • Οργάνωση και λειτουργία επτά εργαστηρίων

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αποτελεί τον Φορέα Πιστοποίησης με το μεγαλύτερο εύρος διαπιστευμένων πεδίων στην Ελλάδα και έχει επιτύχει την οικονομική της αυτοτέλεια βασισμένη στις ανεξάρτητες υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.