Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (ΕΚΕΠΥ), ιδρύθηκε to 1986 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του τότε Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με σκοπό την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών προς την Ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα την βιομηχανία κεραμικών και πυριμάχων προϊόντων.

Στο κεφάλαιο της εκτός της Γ.Γ.Ε.Τ. συμμετέχει ο ΕΟΜΜΕΧ και 16 ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στη διάρκεια της λειτουργίας της η ΕΚΕΠΥ έχει δημιουργήσει τα πιο σύγχρονα εργαστήρια στη χώρα μας για μελέτη ανόργανων μη μεταλλικών υλικών. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης, βιομηχανικής έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και οι πελάτες για τις υπηρεσίες της ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 1.000. Η ΕΚΕΠΥ είναι σήμερα μια δυναμική εταιρεία, καταξιωμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.  Μέσα από μια σταθερή και εξελικτική πορεία ανέπτυξε μια σειρά μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που την καθιέρωσαν ως τον αξιόπιστο και φερέγγυο ερευνητικό συνεργάτη μεγάλων εταιρειών του κλάδου των κεραμικών υλικών αλλά και ευρύτερα εταιρειών του βιομηχανικού τομέα.

Σημαντική επίσης είναι και η δραστηριότητα σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες, έχοντας υλοποιήσει πάνω από 120 ερευνητικά έργα.