Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων

Η ΕΤΑΚΕΙ ιδρύεται το 1986 με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, την εφαρμογή τους στην πράξη καθώς και την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Λειτουργεί μέχρι το 2011 ως Ανώνυμη Εταιρεία εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι και ο κύριος μέτοχος.

Στη διάρκεια της λειτουργίας της αναπτύσσεται δυναμικά και αναδεικνύεται σε σημαντικής εμβέλειας Τεχνολογικό Κέντρο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της ΕΤΑΚΕΙ καλύπτουν τους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, του ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων, της ανάπτυξης προδιαγραφών, της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, εφαρμογή συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Έχει περισσότερους από 300 ενεργούς πελάτες, ανάμεσά τους μεγάλες ελληνικές εξαγωγικές βιομηχανίες του κλάδου καθώς και διεθνείς εταιρίες του εξωτερικού. 

Σε συνεργασία με τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Κέντρα Κλωστοϋφαντουργικής Τεχνολογίας και τα Εθνικά Κέντρα Ερευνητικής Δραστηριότητας η ΕΤΑΚΕΙ σχεδιάζει και συμμετέχει ενεργά σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας. Έτσι, στα τελευταία χρόνια αναπτύξει ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα με την συμμετοχή της σε πάνω από 90 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα, σε αρκετά από τα οποία είχε και τον συντονισμό.

Με την υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων η ΕΤΑΚΕΙ συσσωρεύει μοναδική τεχνογνωσία για τον κλάδο η οποία ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται και ως πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.