Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

??µpt?, 15 Νοεμβρίου 2018
Επέκταση πεδίου διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσής της για την Πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011, η ΕΒΕΤΑΜ με χαρά ανακοινώνει την απονομή του πρώτου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στην εταιρεία "ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στο συγκεκριμένο πρότυπο, μπορούν πλέον να λάβουν από την ΕΒΕΤΑΜ πιστοποιητικό με διαπίστευση από το ΕΣΥΔ

 

?et??t?, 07 Νοεμβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά την 426η / 06.11.2018 Συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ αποφάσισε την Έγκριση και Επικύρωση της πρότασης της Επιτροπής Αξιολόγησης για πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ στο πλαίσιο υλοποίησης Ερευνητικών έργων (Πρόσκληση: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ / Αρ. Πρωτ.1127/19.09.2018 & Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ / Αρ. Πρωτ.1128/19.09.2018).

Ακολουθεί Απόσπασμα του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Απόσπασμα Πρακτικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 'Εργων

(πρόσκληση: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ/Αρ. Πρωτ.1127/ 19.09.2018 & Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ/ Αρ. Πρωτ.1128/ 19.09.2018 )

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της ΕΒΕΤΑΜ (συγκρότηση με υπ’ αριθμ. 38/31.7 σχετική Απόφαση 421 Συνεδρίας 31.07.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ), συνεδρίασαν στην Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της ΕΒΕΤΑΜ στην Καλλιθέα Αθηνών και στην Θήβα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες στις δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση συνολικά δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού.

 1. Κωδικός ΘΕσης:, # Innova- EU1, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ/Αρ. Πρωτ.1127/19.09.2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  Innovaconcrete, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πλαίσιο “HORIZON 2020”.
 2. Κωδικός ΘΕσης: # Mohito&Seal-GR1, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.1128/19.09.2018, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Για τη θέση έκτακτου προσωπικού με Κωδικό ΘΕσης: # Innova- EU1, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 08/10/2018) υπεβλήθησαν συνολικά δύο (2) προτάσεις και οι δύο εμπρόθεσμες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων όπως περιγράφεται στην αναλυτική Πρόσκληση, προχώρησε σε συνέντευξη μόνο με τον ένα υποψήφιο. Ο δεύτερος υποψήφιος δεν τηρεί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων όπως εμφανίζονται στην πρόσκληση, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων να είναι 20 βαθμοί. Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στη εισήγηση πλήρωσης της θέσης # Innova- EU1 από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΛΟΪΔΑ που τηρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων μετά και την συνέντευξη να είναι 1000 βαθμοί.

Για τη θέση έκτακτου προσωπικού με Κωδικό ΘΕσης: # MOHITO&SEAL-GR1, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 08/10/2018) υπεβλήθησαν συνολικά δύο (2) προτάσεις, η μία εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη σε αξιολόγηση του υποψηφίου με την εμπρόθεσμη υποβολή, σύμφωνα με όσα περιγράφεται στην αναλυτική Πρόσκληση και σε συνέντευξη με τον υποψήφιο, δεδομένου οτι πληρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα.  Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στη εισήγηση πλήρωσης της θέσης # MOHITO&SEAL-GR1 από τον κ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΒΟΛΛΑ που τηρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων μετά και την συνέντευξη να είναι 900 βαθμοί.

Το πλήρες Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας φυλάσσονται στην Γραμματεία του Παραρτήματος Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ.

Αθήνα, 22.10.2018

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

 

                                                                                            ΑΝΔΡΕΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                       ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΙΛΒΙΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

?e?t??a, 05 Νοεμβρίου 2018
Εγκαίνια των νέων Ηλεκτροτεχνικών Εργαστηρίων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και παρουσίαση του νέου λογοτύπου της ΕΒΕΤΑΜ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, η εκδήλωση εγκαινίων των Ηλεκτροτεχνικών Εργαστηρίων της ΕΒΕΤΑΜ στη νέα τους θέση στην έδρα της Εταιρείας στο Βόλο.

Τα Εργαστήρια εγκαινίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος επισήμανε την αναγκαιότητα μετατροπής των αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτομικά προϊόντα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής καθώς επίσης και τη σημασία της πιστοποίησης στις εξαγωγές, τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται με επιτυχία η ΕΒΕΤΑΜ.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, κ. Αναστάσιος Λάππας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Ευρυπίδης Δοντάς και ο Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Νικόλαος Κουδούνης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ιστορική αναδρομή στα επιτεύγματα και τους κρίσιμους σταθμούς στην ιστορία και των τριών Εταιρειών (ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ, ΕΤΑΚΕΙ) με τη συγχώνευση των οποίων το 2012 δημιουργήθηκε η νέα-ενιαία ΕΒΕΤΑΜ και παρουσιάσθηκε από τον Γενικό Διευθυντή κ. Ανδρέα Καλαντζή το νέο λογότυπο της Εταιρείας με βάση το brand «MIRTEC».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανιών, Μετόχων και πελατών της Εταιρείας,  ο Δ/ντής του Καταστήματος της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. Νικολέρης, η Δ/ντρια του Καταστήματος της EUROBANK κα Ι. Λαγάρα, ο Δ/ντής των Εργοστασίων της ΜΕΤΚΑ του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κ. Γ. Οικονόμου, ο Οικονομικός Δ/ντής της SOVEL κ. Α. Κακαλούλης, o Δ/ντής του Εργοστασίου της Χαλυβουργίας Ελλάδος στο Βόλο κ. Θ. Ζάχος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) κ. Β. Μασσέλος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων κ. Μ. Καραμπίνης, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Βιομηχανίας Κατασκευής Πλαστικών Σωλήνων κ. Γρ. Φασόης, ο Τεχνικός Δ/ντής του Εργοστασίου στη Λαμία της Γαλλικής Πολυεθνικής Εταιρείας Κατασκευής Καλωδίων NEXANS κ. Π.Λιάκος, ο Προϊστάμενος Τελικού Ελέγχου Ποιότητας του ιδίου Εργοστασίου της NEXANS κ. Σπ. Πεντόβουλος, ο Υπεύθυνος Ποιότητος της ελληνικής Βιομηχανίας Φωτιστικών BRIGHT κ. Α.Βαρδάκας, η Υπεύθυνη Ποιότητος της Βιομηχανίας κατασκευής Πλαστικών Σωλήνων KOUVIDIS κα Β. Αντωνιάδου και πολλοί συνεργάτες της Εταιρείας.

Επίσης ο Δ/νων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητος (ΕΣΥΠ) κ. Π. Χαρούπιας, ο Δ/νων Σύμβουλος της TUV HELLAS member of TUV NORD Group και πρώην Πρόεδρος της HELLASCERT κ. Σ. Πελτέκης, οι Γενικοί Δ/ντές της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ.κ. Α. Μητιακούδης και Ζ. Μαυρούκας, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της ΓΓΒ κ. Γ. Φρυσαλάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων & Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής κυρία Ουρανία Πάνου Διαμαντή, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μέσων Υπό Πίεση & Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων κ. Α. Ζαρκάδας, η Γενική Διευθύντρια του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κα Φ.Δαγλαρίδου και οι κυρίες Βαϊνά και Φράγκου, Υπεύθυνες του Enterprise Europe Network-Hellas του Σ.Β.Θ.Κ.Ε.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι πρώην Πρόεδροι της ΕΒΕΤΑΜ κύριοι Α. Περιβολάρης και Θ. Παπαλιάγκας καθώς επίσης και τα μέλη των προηγούμενων Διοκήσεων κ.κ. Μ. Ευσταθίου, Γ. Τσαλαπόρτας και Γ. Σούρλας.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμής ένεκεν από τον νυν Γενικό Διευθυντή κ. Ανδρέα Καλαντζή το πρώτο Πιστοποιητικό με το νέο λογότυπο της Εταιρείας στον προηγούμενο Γενικό Διευθυντή κ. Αργύρη Τζαμτζή ως αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του στην Εταιρεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των προσκεκλημένων στα νέα Ηλεκτροτεχνικά Εργαστήρια όπου ο Δ/ντής Πιστοποίησης κ. Αθανάσιος Στάμου παρουσίασε τα βασικά μεγέθη του Project της μετεγκατάστασης.  Ο κ. Στάμου μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετεγκαταστάθηκαν 740 εργαστηριακές συσκευές και όργανα τα οποία συσκευάσθηκαν σε 143 παλέτες και 400 κιβώτια τα οποία μεταφέρθηκαν από την Αθήνα στο Βόλο σε 8 αποστολές με 14 φορτηγά.

Οι νέοι εργαστηριακοί χώροι καλύπτουν επιφάνεια 950 τετρ. μέτρων εκ των οποίων 480 τ.μ. αποτελούν ειδικά επιμέρους εργαστήρια που λειτουργούν σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που εξασφαλίζονται με το πλέον σύγχρονο νέο κεντρικό σύστημα κλιματιστικών μονάδων που εγκαταστάθηκε.

Ο κ. Στάμου τέλος ανέφερε ότι στα νέα εργαστήρια μπορούν πλέον να διεξάγονται 62 Ομάδες Διαπιστευμένων Δοκιμών σε καλώδια, φωτιστικά, ρευματοδότες, ρευματολήπτες και λοιπό ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό.

Αυτή η μοναδική για την Ελλάδα Εργαστηριακή υποδομή κατοχυρώνει τη συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ - ως του μοναδικού Ελληνικού Φορέα Πιστοποίησης - στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σχήματα Πιστοποίησης και Αμοιβαίας Αναγνώρισης:                              

 • IEC / IECEE System: ΔΙΕΘΝΗ Σχήματα αξιολόγησης της Συμμόρφωσης Ηλεκτροτεχνικού Εξοπλισμού και Εξαρτημάτων)
 • HAR Scheme (LOW VOLTAGE CABLES AND CORDS)
 • ENEC Scheme (Electrical Products Lights)
?a?as?e??, 02 Νοεμβρίου 2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001: 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018  που δημοσιεύθηκε στις 12/3/2018 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και στην Ασφάλεια στην Εργασία.

Το νέο πρότυπο ακολουθεί τη δομή των προτύπων ISO 9001 : 2015  και ISO 14001 : 2015 (High Level Structure)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018 έχει δοθεί τριετής μεταβατική περίοδος η οποία ολοκληρώνεται στις 11/3/2021.

Μετά τις 12/3/2021 όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί βάσει του προτύπου OHSAS 18001 : 2017 θα πάψουν να ισχύουν.

Από τις 12/3/2020 όλες οι αρχικές αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις των συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θα γίνονται υποχρεωτικά με το νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018.

Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν μετά τις 12/3/2019 με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2008 θα έχουν ισχύ έως την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή έως τις 11/3/2021.

Η ΕΒΕΤΑΜ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας  για την διαπίστευσή της στο νέο πρότυπο ISO 45001 :2018   η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο νέο πρότυπο για την Υγεία και την Ασφάλεια θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.

?et??t?, 26 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΕ - 356 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & Ε.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

?et??t?, 19 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_1127/19.09.2018 (Πλήρωση «1» θέσης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου)

H EBETAM , στο πλαίσιο του προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020” (Call H2020-NMBP-2017, Topic NMBP-35-2017-Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage), υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Innovaconcrete-Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση, μέσω, μέσω του Συμφωνητικού GRANT AGREEMENT NUMBER #76085, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις ανάγκες στην υλοποίηση του έργου
 • Την σχετική Απόφαση της 421 Συνεδρίας 31.7.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 38/31.7 με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων για το έκτακτο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ που θα επιλεγεί για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων της εταιρείας.
 • Την σχετική απόφαση της 422 Συνεδρίας 7.9.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 43/7.9, με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 

Ανακοινώνει

Ότι για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Innovaconcrete-Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση, μέσω του προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020” (Call H2020-NMBP-2017, Topic NMBP-35-2017-Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage), στο οποίο συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ μέσω του Συμφωνητικού GRANT AGREEMENT NUMBER #760858, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα που ζητείται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., το αργότερο μέχρι «08/10/2018».

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:

EΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Παράρτημα Θηβών (πρώην ΕΚΕΠΥ)

72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

34100, Χαλκίδα

με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την «08/10/2018» και ώρα 16.00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη: “Αίτηση για το έργο #Innovaconcrete
 2. Ο  Κωδικός Θέσης: # Innova- EU1
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

κα Κων/να Ανδρεούλη, τηλ. 226230 7831

ή κα Βίκυ Αγγελέτου, τηλ. 226230 7814

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thiva.office@mirtec.gr

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που ακολουθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης  για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
 4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα στοιχείων που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, κ.λ.π.).
 5. Τουλάχιστο 1 Συστατική επιστολή
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 περί επαλήθευσης των κατωτέρων, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής:

         -Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

         -Δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

         -Δεν έχουν καταδικαστεί ή στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

         -Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.

         -Δεν έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζεται παραπάνω.
 2. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα
 4. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου ή ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι  έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 5. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος  αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης  είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 6. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
 7. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: είτε Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή  προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 8. Όπου απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (π.χ. από τον Επιστημονικό υπεύθυνο έργου/εργασιών) στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησής του και η ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στο έργο/εργασίες.
 9. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
 10. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των  υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
 11. Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια. 
 12. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης αυτού της συνέντευξης, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί.
 13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια # 2+8+9+10. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
 14. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 15. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΕΒΕΤΑΜ.
 16. Η ΕΒΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 17. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
 18. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του  φακέλου.
 19. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η ΕΒΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης έργου.
 20. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η ΕΒΕΤΑΜ δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής.
 21.   Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
 22. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα προγράμματα HORIZON 2020 και στο Grant Agreement #76085 του έργου.
 23. Η ΕΒΕΤΑΜ, διατηρεί το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να αναθέτει στον τελευταίο, πλην των συγκεκριμένων εργασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου, και άλλες εργασίες, συναφείς, με τα τυπικά του προσόντα, αναγκαίες για την υλοποίηση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών/ευρωπαϊκών/διεθνών) που εκτελεί η εταιρεία, τροποποιώντας την Σύμβαση Έργου, με σαφή προσδιορισμό των ποσοστών συμμετοχής στο κάθε ένα και τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 24. Η EBETAM θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 25. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων εφόσον είναι πιστοποιημένοι/αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας ή από σπουδές σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ 1:  Ένα άτομο- Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός,  Κωδικός Θέσης: # Innova- EU1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

# Innova- EU1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο InnovaConcrete στοχεύει στη διατήρηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα από σκυρόδεμα, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσης με εστίαση στην σύνθεση νανοϋλικών, σε συνδυασμό με τεχνικές προσομοίωσης, σε εξειδικευμένη γνώση στην συντήρηση μνημείων αλλά και την  βιομηχανική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, μια καινοτόμος προσέγγιση στο έργο βασίζεται στην παραγωγή γέλης C-S-H επί τόπου σε ρωγμές που έχουν αναπτυχθεί σε μνημεία μπετόν, για την στερέωση του τσιμέντου.

Συμπληρωματικές, καινοτόμες λύσεις που θα μελετηθούν αφορούν υλικά για την υπερυδροφοβία και την αναστολή της διάβρωσης ενώ θα διερευνηθεί και μια προσέγγιση βασισμένη στη βιοτεχνολογία με χρήση ενζύμων για την αυτοΐαση των επιφανειών.  Η βελτιστοποίηση των προτεινόμενων λύσεων στο έργο θα γίνει με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων (προσεγγίσεις πολυπαραγοντικής μοντελοποίησης) μαζί με πειραματικά εργαλεία (εργαστηριακές μελέτες και επί τόπου επικύρωση). Σημαντικά μνημεία του 20ου αιώνα, όπως το Centennial Hall, τα υπαίθρια γλυπτά του Eduardo Chillida, οι War Memorial Towers και άλλες δομές σκυροδέματος χαρακτηριστικές του 20ου αιώνα, που θα επιλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν στις μελέτες του έργου για την επικύρωση της απόδοσης των προτεινόμενων λύσεων. Τέλος, θα μελετηθούν οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την μελλοντική εμπορευματοποίηση των προϊόντων InnovaConcrete, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης, πιστοποίησης, αξιολόγησης του κύκλου ζωής, της κλιμάκωσης της παραγωγής και η στρατηγική εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι εργασίες του υποψηφίου για την ΕΒΕΤΑΜ αφορούν κυρίως τις ακόλουθες ενότητες/υποενότητες εργασίας

ΕΕ3. Επικύρωση προϊόντων και τεχνολογιών στην εργαστηριακή κλίμακα

EE.3.3.1 Εφαρμογή προϊόντων και κατευθυντήριες γραμμές

EE.3.3.2. Πειραματική επικύρωση νέων προϊόντων και τεχνικών που εφαρμόζονται στα δείγματα κονιάματος

EE3.3.3. Αντοχή των δειγμάτων κονιάματος μετά την συντήρηση

ΕΕ.3.4. Προετοιμασία δειγμάτων σκυροδέματος από αναπαραγωγή των μνημείων που επιλέχθηκαν, εφαρμογή των νέων προϊόντων και επικύρωσή τους.

ΕΕ5. Σχέδιο Εκμετάλλευσης, Ευαισθητοποίησης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου

Οι εργασίες της EBETAM θα συμβάλλουν σε όλα τα πεδία της ΕΕ5 με εστίαση στην ΕΕ5.5 Τυποποίηση και Πιστοποίηση.

EE7. Διαχείριση έργου

Υποβολή εκθέσεων έργου και παραδοτέων στην ευρωπαϊκή επιτροπή, συμμετοχή σε συναντήσεις για την διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου του έργου και θέματα οικονομικής διαχείρισης των συμμετεχόντων.

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στην ΕΒΕΤΑΜ και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μΗνες)

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες (ως δοκιμαστική περίοδος) και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι και την ημερομηνία λήξης του έργου,  ήτοι 31/12/2020.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο και την διάρκεια απασχόλησής του ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ως κύριος τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ στο 72 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον συμβαλλόμενο απασχόληση και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας, εφόσον αυτό απαιτείται για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση του έργου. 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υλικών ή διεργασιών
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση στην θεματική περιοχή της τεχνολογίας συνθέσεων σκυροδέματος, παραγωγής τσιμέντου και νέων δομικών υλικών και προϊόντων τσιμέντου (π.χ. σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων, εμφανές σκυρόδεμα, Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο ή με ινoπλέγματα, επισκευαστικά κ.α.)
 4. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος κ.α. τσιμεντοειδών σύμφωνα με Κανονισμούς και ευρωπαϊκά πρότυπα
 5. Εμπειρία στην διαμόρφωση προτύπων, κανονισμών προϊόντων τσιμέντου/σκυροδέματος (π.χ. μέσω συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ΤΕΕ, ΕΛΟΤ κ.α. )
 6. Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 δημοσιεύσεις)
 7. Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (τουλάχιστον 4 ανακοινώσεις)
 8. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2, C1, C2)

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα

 • Πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε δοκιμές τσιμέντου, σκυροδέματος και προϊόντων αυτών
 • Επιπλέον έτη εργασιακής εμπειρίας (>3) στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πεδίο των δομικών.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

Προσόν - κριτήριο

Μονάδες βαθμολόγησης

1

Τίτλος σπουδών Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

2

Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υλικών

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ,

 • Δίπλωμα ειδίκευσης/Μaster: 200
 • Διδακτορικό: 300

3

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση στην θεματική περιοχή της τεχνολογίας συνθέσεων σκυροδέματος, παραγωγής τσιμέντου, νέων δομικών υλικών και προϊόντων τσιμέντου

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

4

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος κ.α. τσιμεντοειδών σύμφωνα με Κανονισμούς και ευρωπαϊκά πρότυπα

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

5

Εμπειρία στην διαμόρφωση προτύπων ή κανονισμών για προϊόντα τσιμέντου/σκυροδέματος (π.χ. μέσω συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ΤΕΕ, ΕΛΟΤ κ.α. )

80

6

Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 δημοσιεύσεις)

80

7

Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (τουλάχιστον 4 ανακοινώσεις)

80

8

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2, C1, C2)

 • Καλή Β2: 20
 • Πολύ καλή C1: 30
 • Άριστη C2: 40

9

Πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε δοκιμές τσιμέντου, σκυροδέματος και προϊόντων αυτών.

40

10

Επιπλέον έτη εργασιακής εμπειρίας στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πεδίο των δομικών .

0- 40

(20 μόρια για κάθε 5 έτη πέραν των 3)

11

Συνέντευξη *

0-100

* Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια 1-10).

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή θα απορρίπτει προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το Πρακτικό Επιτυχόντων και την σειρά κατάταξης προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ, προς έγκρισή του και επικύρωση από το Δ.Σ.. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τον Πίνακα κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mirtec.gr)..

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, κατά του αποτελέσματος, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την ΕΒΕΤΑΜ που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ίδια διεύθυνση αυτής της αίτησης ενδιαφέροντος. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
 • Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή ενστάσεων διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το πόρισμα προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Προς τον Γ. Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ διαβιβάζεται η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων, προς τελική έγκριση των αποτελεσμάτων. Ο Γ.Διευθυντής κατόπιν αυτών αποφασίζει την πρόσληψη των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ.
 • Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.mirtec.gr).

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 • Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕΤΑΜ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Για την ΕΒΕΤΑΜ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ

Κωνσταντίνος Στουρνάρας

 

?et??t?, 19 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_1128/19.09.2018 (Πλήρωση «1» θέσης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων)

H EBETAM στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/B/1.11.2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
 6. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ, «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).
 7. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2592/18.7.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: έκτη (6η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,  
 8. Την σχετική Απόφαση της 421 Συνεδρίας 31.7.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 38/31.7 με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων για το έκτακτο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ που θα επιλεγεί για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων της εταιρείας.
 9. Την σχετική απόφαση της 422 Συνεδρίας 7.9.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 43/7.9, με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 

Ανακοινώνει

Ότι για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση των ερευνητικών έργων :

 • T1ΕΔΚ-03167-Mohito+, «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους»
 • T1ΕΔΚ-01756-SEAL2HEAL, «Επικαλύψεις με ικανότητα αυτοΐασης για χρήση στη ναυτιλία»

της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση των Επιστημονικών υπευθύνων των έργων για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης των έργων, σύμφωνα με την απόφαση ένταξής τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που ζητούνται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., το αργότερο μέχρι «08/10/2018».

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση.

EΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Παράρτημα Θηβών (πρώην ΕΚΕΠΥ)

72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

34100, Χαλκίδα

 

με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την «08/10/2018».και ώρα 16.00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη: “Αίτηση για έργα ΕΡΕΥΝΩ”
 2. Ο  Κωδικός Θέσης: # Mohito&Seal-GR1
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

κα Κων/να Ανδρεούλη, τηλ. 226230 7831

ή κα Βίκυ Αγγελέτου, τηλ. 226230 7814

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thiva.office@mirtec.gr

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που ακολουθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης  για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
 4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα στοιχείων που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, κ.λ.π.).
 5. Τουλάχιστο 1 Συστατική επιστολή
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 περί επαλήθευσης των κατωτέρων, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής:

         -Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

         -Δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

         -Δεν έχουν καταδικαστεί ή στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

         -Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.

         -Δεν έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την Απόφαση Ένταξης των έργων.
 2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζεται παραπάνω.
 3. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα
 5. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου ή ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι  έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 6. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος  αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης  είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 7. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
 8. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: είτε Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή  προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 9. Όπου απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (π.χ. από τον Επιστημονικό υπεύθυνο έργου/εργασιών) στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησής του και η ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στο έργο/εργασίες.
 10. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
 11. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των  υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
 12. Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια. 
 13. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης αυτού της συνέντευξης, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί.
 14. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια # 6+7+8+9. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
 15. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 16. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΕΒΕΤΑΜ.
 17. Η ΕΒΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 18. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
 19. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του  φακέλου.
 20. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η ΕΒΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης έργου.
 21. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η ΕΒΕΤΑΜ δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής.
 22.   Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
 23. Στην Σύμβαση μίσθωσης Έργου θα γίνεται σαφής προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής του υποψηφίου στο κάθε έργο και των εργασιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 24. Η ΕΒΕΤΑΜ, διατηρεί το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να αναθέτει στον τελευταίο, πλην των συγκεκριμένων εργασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου, και άλλες εργασίες, συναφείς, με τα τυπικά του προσόντα, αναγκαίες για την υλοποίηση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών/ευρωπαϊκών/διεθνών) που εκτελεί η εταιρεία, τροποποιώντας την Σύμβαση Έργου, με σαφή προσδιορισμό πάντα των ποσοστών συμμετοχής στο κάθε ένα και τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 25. Η EBETAM θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 26. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται είτε με Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων  εφόσον είναι πιστοποιημένοι/αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας ή από σπουδές σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ένα άτομο-Χημικός ή Χημικός Μηχανικός,  Κωδικός Θέσης: # Mohito&Seal-GR1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

# Mohito&Seal-GR1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mohito+: Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους

Περίληψη Έργου

Τα υφάσματα είναι ένα υλικό που συναντάται στην καθημερινότητά μας σε μεγάλο εύρος και βρίσκει εφαρμογές σε πολλά πεδία: από ρούχα γενικών εφαρμογών μέχρι ρούχα εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. αθλητικά, ασφάλεια) έως τεχνικά υφάσματα (π.χ. αγροτικές εφαρμογές). Αντίστοιχα ευρείες είναι και οι εφαρμογές των φιλμ: από πλαστικά φιλμ για συσκευασία έως φιλμ συγκόλλησης. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ΜΟΗΙΤΟ+ είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών επεξεργασίας υφασμάτων και φιλμ για την πρόσδοση νέων ιδιοτήτων και λειτουργιών, καθώς και η μεταποίησή τους για χρήση σε νέες εφαρμογές.

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες από ισάριθμους φορείς, οι οποίες εν συνεχεία θα προσαρμοστούν στην υπάρχουσα πιλοτική Roll-to-Roll γραμμή παραγωγής του συντονιστή φορέα. Η 1η τεχνολογία θα είναι η τεχνολογία ψεκασμού που θα επιτρέψει την ελεγχόμενη εναπόθεση υλικών υγρής φάσης, η 2η θα είναι η τεχνολογία εμβάπτισης των υφασμάτων σε πολυμερή ή διαλύματα που θα επιτρέψει την εναπόθεση λεπτών στρωμάτων στην επιφάνεια των ινών και των νημάτων και τέλος η 3η τεχνολογία θα είναι η κατεργασία υλικών με ακτινοβολία laser, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για απευθείας τροποποίηση υλικών επιστρωμένων σε επιφάνεια. Για την επίτευξη των διαφόρων τελικών ιδιοτήτων συνδυασμοί και μείγματα υλικών θα δοκιμαστούν, η γκάμα των οποίων θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προϊόντα νανοτεχνολογίας τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά και εμφανίζουν βιομηχανική ωριμότητα, καθώς και νέα υλικά που είναι σε ερευνητική φάση αλλά εμφανίζουν ενδιαφέρον (π.χ. γραφένιο και άλλα δισδιάστατα (2D) υλικά).

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις: (α) Προκαταρκτική, (β) Ανάπτυξη Τεχνολογιών, (γ) Συναρμολόγηση Γραμμής Παραγωγής, και (δ) Παραγωγή Πρωτοτύπων. Κάθε Φάση αποτελείται από μια ενότητα εργασίας, εκτός από την (β) που αποτελείται από 2 ενότητες εργασίας, ενώ τα αποτελέσματά του θα αποτυπωθούν σε 11 παραδοτέα και 4 ορόσημα, αλλά και στις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο επιστημονικό όσο και εμπορικό και θα τύχουν άμεσης αξιοποίησης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για την επίτευξη όλων αυτών θα συνεργαστούν πέντε εξειδικευμένοι στον τομέα τους φορείς από δύο περιφέρειες της χώρας, δύο μικρές επιχειρήσεις (ΑΔΑΜΑΝΤ και ΒΑΛΗΣ), μία μεγάλη επιχείρηση (ΕΒΕΤΑΜ) και δύο ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).

Ενότητες Εργασίας με συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ

EE1. Αποτύπωση εφαρμογών και μεθόδων παραγωγής

ΕΕ3. Χαρακτηρισμός και δοκιμές υλικών

ΕΕ4. Κατασκευή και συναρμολόγηση πρότυπης γραμμής παραγωγής

ΕΕ5. Παραγωγή πρωτοτύπων, τεχνοοικονομική μελέτη και χάρτης αξιοποίησης

 

 1. SEAL2HEAL: Επικαλύψεις με ικανότητα αυτοΐασης για χρήση στη ναυτιλία

Περίληψη Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου SEAL2HEAL θα αναπτυχθούν υλικά επιστρώσεων για μεταλλικές επιφάνειες πλοίων, τα οποία θα φέρουν ιδιότητες αυτoΐασης μέσω δύο μηχανισμών δράσης. Οι νέες επιστρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και αναμένεται να εμφανίζουν αυξημένο χρόνο ζωής σε σχέση με τα συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη διάβρωση του υποστρώματος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθούν μέσω μίας τεχνικής sol-gel, υβριδικές επικαλύψεις με ενσωματωμένους οργανικούς ή ανόργανους αναστολείς διάβρωσης, οι οποίες προορίζονται για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες ως πρώτο στρώμα (αστάρι). Οι νέες αυτές επικαλύψεις, σε αντίθεση με τα συμβατικά αστάρια, δεν θα παρεμποδίζουν απλώς τη διάβρωση, αλλά μπορούν να δρουν και αποκαθιστώντας την επιφάνεια του μετάλλου, αφού έχουν λάβει χώρα φαινόμενα διάβρωσης. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται ως επικαλύψεις που φέρουν ιδιότητες αυτοΐασης.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν συστήματα μικροεγκλεισμού (μικροκάψουλες) κατάλληλου μέσου ίασης (healing agent), τα οποία θα ενσωματωθούν σε υλικά επίστρωσης εποξειδικής βάσης με παράλληλη διασπορά καταλύτη που προκαλεί τον πολυμερισμό ή τη σκλήρυνση του μέσου ίασης. Ο συγκεκριμένος τύπος επίστρωσης προορίζεται για εφαρμογή ως δεύτερο στρώμα (χρώμα) πάνω από το αστάρι. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενσωμάτωση των μικροκαψουλών προσδίδει ιδιότητες αυτόματης ίασης μικρορωγμών που σχηματίζονται λόγω μηχανικής φθοράς. Με τον τρόπο αυτό, παρατείνεται ο χρόνος ζωής της εποξειδικής επίστρωσης, η οποία προστατεύει το υποκείμενο υλικό, και καθυστερεί η έναρξη της διάβρωσης.

Στο πλαίσιο του Έργου τα νέα υλικά, δηλαδή (1) η υβριδική επικάλυψη με αναστολείς διάβρωσης και ικανότητα αυτό-ίασης και (2) η εποξειδική επίστρωση με συστήματα μικροεγκλεισμού και ικανότητα αυτό-ίασης, θα αναπτυχθούν καταρχήν σε εργαστηριακή κλίμακα. Τα υλικά θα εφαρμοστούν σε δοκίμια χάλυβα (carbon black steel) προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητά τους και να αριστοποιηθεί η σύνθεσή τους. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί κλιμάκωση μεγέθους (scale up) της διεργασίας ανάπτυξης των νέων υλικών προκειμένου αυτά να παραχθούν σε επαρκείς ποσότητες για εφαρμογή σε αμπάρι σκάφους χύδην φορτίου και συγκεκριμένα στα πλάγια τμήματα του αμπαριού (hoppers), στα οποία παρατηρείται εντονότερη διάβρωση. Η τελική αξιολόγηση των νέων αυτοϊάσιμων υλικών θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω οπτικού ελέγχου του πλοίου, όσο και μέσω εργαστηριακών ελέγχων σε μεταλλικά δοκίμια επεξεργασμένα με τον ίδιο τρόπο.

Ενότητες Εργασίας με συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ

ΕΕ2. Ανάπτυξη έξυπνων υβριδικών επικαλύψεων (primers) με αναστολείς διάβρωσης και ιδιότητες αυτοΐασης

ΕΕ3. Ανάπτυξη εποξειδικών επικαλύψεων (υγρών χρωμάτων) με συστήματα μικροεγκλεισμού και ιδιότητες αυτοΐασης

ΕΕ4. Εφαρμογή, αξιολόγηση και αριστοποίηση των επικαλυπτικών υλικών

ΕΕ5. Μελέτη κλιμάκωσης μεγέθους των διεργασιών παραγωγής των νέων επικαλυπτικών υλικών

ΕΕ6. Εφαρμογή και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων στο πεδίο χρήσης τους στο πλοίο

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στην ΕΒΕΤΑΜ και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο κάθε έργου για την ΕΒΕΤΑΜ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μΗνες)

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες (ως δοκιμαστική περίοδος) και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την λήξη των έργων σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης αυτών (2021).

ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο και την διάρκεια απασχόλησής του ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση των έργων θα χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ σε Βόλο, Αθήνα και Θήβα. 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή των Πολυμερικών υλικών
 3. Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (τουλάχιστον 1 δημοσίευση)
 4. Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια (τουλάχιστον 1 ανακοίνωση)
 5. Πρόσφατη συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά έργα
 6. Γνώση Αγγλικών (B2, C1, C2)

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα

 • Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών όπως FT-IR, Θερμική Ανάλυση TGA, Αέρια Χρωματογραφία GC, Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).
 • Βασικές γνώσεις Γερμανικών επιθυμητές
 • Βασικές γνώσεις συστήματων διαχείρισης ποιότητας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων, β) υπολογιστικών φύλλων

 

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Α/Α

Προσόν - κριτήριο

Μονάδες βαθμολόγησης

1

Τίτλος σπουδών

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

2

Μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή των Πολυμερικών υλικών

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

3

Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (τουλάχιστον 1 δημοσίευση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

4

Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια (τουλάχιστον 1 ανακοίνωση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

5

Πρόσφατη συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά έργα

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

6

Γνώση Αγγλικών (B2, C1, C2)

ΝΑΙ/ΟΧΙ,

Καλή Β2: 20

Πολύ καλή C1: 30

Άριστη C2: 40

7

Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών, όπως FT-IR, Θερμική Ανάλυση TGA, Αέρια Χρωματογραφία GC, Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).

30

8

Βασικές γνώσεις Γερμανικών

30

9

Βασικές γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

30

10

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων, β) υπολογιστικών φύλλων

30

11

Συνέντευξη *

0-100

*  Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια 1-10).

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή θα απορρίπτει προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το Πρακτικό Επιτυχόντων και την σειρά κατάταξης προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ, προς έγκρισή του και επικύρωση από το Δ.Σ.. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τον Πίνακα κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mirtec.gr)..

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, κατά του αποτελέσματος, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την ΕΒΕΤΑΜ που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ίδια διεύθυνση αυτής της αίτησης ενδιαφέροντος. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
 • Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή ενστάσεων διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το πόρισμα προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Προς τον Γ. Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ διαβιβάζεται η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων, προς τελική έγκριση των αποτελεσμάτων. Ο Γ.Διευθυντής κατόπιν αυτών αποφασίζει την πρόσληψη των συμβασιούχων έργου, η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ..
 • Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.mirtec.gr).

 

      Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 • Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕΤΑΜ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Για την ΕΒΕΤΑΜ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ

Κωνσταντίνος Στουρνάρας

???t?, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_21.09.2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2018, λόγω μη επίτευξης απαρτίας της προαποφασισθείσας (με την απόφαση Νο. 34-421/31.07.2018 του Δ.Σ.) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Επαναληπτικής 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
 3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
 5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

?e?t??a, 03 Σεπτεμβρίου 2018
Σεμινάριο "Ηλεκτροσυγκόλληση Μετάλλων"

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (MIRTEC) διεξάγει τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο : "Ηλεκτροσυγκόλληση Μετάλων" από 3 έως 6 Οκτωβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (CAPSIS HOTEL,Μοναστηρίου 16).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 21 Σεπτεμβρίου 2018 στο τηλέφωνο 24210 96954 και στο email k.metaxopoulou@mirtec.gr.

 

?e?t??a, 06 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_07.09.2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2018, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
 3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
 5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος, 31 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

?a?as?e??, 15 Ιουνίου 2018
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ στην 29η ΓΣ της Ένωσης Δ.Ε.Υ.Α.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στη Βέροια από 31/05 μέχρι και 02/06 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.  Η ΕΒΕΤΑΜ ήταν παρούσα στην εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. για τις δυνατότητες ελέγχου της ποιότητας των υλικών και ιδιαίτερα των σωλήνων που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για Σύγχρονες Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Έργα, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών και την ενσωμάτωση των νέων καινοτόμων υλικών στα Δημόσια Έργα για ασφαλέστερες και περισσότερο ανθεκτικές κατασκευές με μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς αστοχίες των υλικών κατά τη χρήση.

Τα τεχνικά έργα πρέπει να προδιαγράφονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα του σήμερα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕΤΑΜ κ. Καλαντζής αναφέρθηκε στη νομοθετική πρόβλεψη να διατίθεται το 2% του Προϋπολογισμού των Δημόσιων  Έργων στον έλεγχο της ποιότητας καθώς επίσης και στις δυνατότητες της ΕΒΕΤΑΜ να υποστηρίξει τους ελέγχους της ποιότητας υλικών και κατασκευών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα πρότυπα σε μεγάλη γκάμα υλικών (π.χ. πάσης φύσεως σωλήνες, πλαστικοί σωλήνες, χαλύβδινοι, σωλήνες, τσιμεντοσωλήνες, ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, φωτιστικά, τσιμέντο, σκυρόδεμα, χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κλπ).  ΦΕΚ 3346/12 (το οποίο και καθιστά την ΕΒΕΤΑΜ επίσημο κρατικό φορέα πιστοποίησης).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΒΕΤΑΜ ΣΤΗ 29η ΓΣ ΕΔΕΥΑ

 

 

??µpt?, 14 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

QA-C-0919 - ΥΙΟΙ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. (ISO 22000)

QA-C-1336 - "LIGHTNESS" ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ (ISO 9001)

QA-C-1338 - ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε. (ISO 9001)

QA-C-1350 - ZAKOS GROUP A.B.E.E. (ISO 9001)

?e?t??a, 16 Απριλίου 2018
Σεμινάριο "Ηλεκτροσυγκόλληση Μετάλλων"

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (MIRTEC) διεξάγει τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο : "Ηλεκτροσυγκόλληση Μετάλων" από 16 έως 19 Μαίου 2018 στην έδρα της Εταιρείας στο Βόλο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 4 Μαίου 2018 στο τηλέφωνο 24210 95342 και στο email k.metaxopoulou@mirtec.gr.

?et??t?, 04 Απριλίου 2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
?et??t?, 04 Απριλίου 2018
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_04.05.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» και διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ» που εδρεύει στο Βόλο, Α’ Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 4η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση του καθεστώτος απασχόλησης των κ.κ. Α. Αρχοντόπουλου, Φ. Δήμζα, Ι. Δημητριάδη, Α. Κουρτέση, Ν. Κουφάκη, Γ. Παπαδόπουλου, Π. Παπαδόπουλου και Ε. Χαμπούρη

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 28η Μαρτίου 2018

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

??µpt?, 22 Μαρτίου 2018
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Διεθνή Έκθεση Ποσειδώνια 2018
?et??t?, 21 Μαρτίου 2018
MIRTEC’s participation in the International Posidonia Exhibition 2018
?a?as?e??, 09 Μαρτίου 2018
Η MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ) στη Διεθνή Έκθεση ELEC.TEC 2018

Υψηλή επισκεψιμότητα, έντονο ενδιαφέρον και ό,τι πιο καινοτόμο μπορεί να παρουσιαστεί στην αγορά αποτελούν τα στοιχεία για τα οποία διακρίθηκε η 2η διεθνής έκθεση “Elec.tec”, που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου στο MEC Παιανίας.

Περισσότεροι από 100 εκθέτες και 15 χιλιάδες επισκέπτες ανταποκρίθηκαν στο σύνθημα «Φως στην Καινοτομία» και συμμετείχαν στη 2η διοργάνωση της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης για το ηλεκτρολογικό υλικό, τον φωτισμό, τα συστήματα ασφαλείας, τον αυτοματισμό, τα υλικά, τα εργαλεία και την ενέργεια.

Επιχειρηματίες, στελέχη μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολόγοι και άλλοι επαγγελματίες πέρασαν από τα περίπτερα των εκθετών για να ενημερωθούν σχετικά με τα νέα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες και τις νέες υπηρεσίες.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας και των φορέων χαιρέτισαν τη διοργάνωση της 2ης διεθνούς έκθεσης “Elec.tec” και στη διάρκεια των εγκαινίων τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου.

Το περίπτερο D23 της MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ) επισκέφτηκαν έμποροι αλλά και κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, εργολήπτες και μηχανικοί, έμποροι και εισαγωγείς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές, διακοσμητές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πιστοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσιάσθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την πιστοποίηση και τη σήμανση με βάση τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή σήματα ποιότητας (ENEC, IECEE CB Certificate) όπου μόνον η MIRTEC (ΕΒΕΤΑΜ) μπορεί να χορηγήσει στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ Σώζοντα Βασιλάκο (s.vasilakos@mirtec.gr) και Βαγγέλη Κλοκανά (v.klokanas@mirtec.gr).

http://www.ebetam.gr/files/VHR3X4I5135715_2018.03.09_ELETEC_A.png

http://www.ebetam.gr/files/ZVWYKVV3135819_2018.03.09_ELETEC_B.png

 

 

 

 

?e?t??a, 27 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 27.10.2017, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 367.400,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.674 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 100,00 ευρώ.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε δέκα τέσσερις (14) μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για μία (1) νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.  Ορίζεται  το χρονικό διάστημα από 22 Νοεμβρίου του 2017 έως και 24 Ιανουαρίου 2018, ως προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.  Στην ανωτέρω προθεσμία οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους.  Από την 25η Ιανουαρίου έως και την 27η Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διαθέσει το αδιάθετο ποσό των μετοχών που θα προκύψει  και που θα αφορά την μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν ή θα εκδηλώσουν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους, με καταβολή  μετρητών από τους παλαιούς ή νέους μετόχους στην τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ ανά μετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

?a?as?e??, 03 Νοεμβρίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού για τα νέα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 59.520,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018:

 • και τίτλο εξόδου «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού» ως προς το ποσό των 59.520,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 17 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 14:00 και θα λήξει στις 14:30.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη μελέτη του Έργου και να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην Έδρα της ΕΒΕΤΑΜ :

Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος Τ.Κ. 38500, Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνα : 2421095340-41-42, Fax: 2421095364, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δρ. Κωνσταντίνος Στουρνάρας

Προκήρυξη Διαγωνισμού     Σχέδια     Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ

 

                                 

?a?as?e??, 06 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_27.10.2017

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» και διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ» που εδρεύει στο Βόλο, Α’ Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : "Αύξηση του Μετοχικoύ Κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Εταιρικού Καταστατικού".

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2017

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση

?et??t?, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑM στο Συνέδριο EUROMAT 2017

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. θα συμμετάσχει στο Συνέδριο EUROMAT 2017, που διοργανώνεται στις 17 - 22 Σεπτεμβρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη.

http://euromat2017.fems.eu/

Παράλληλα, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network είναι συν-διοργανωτής της εκδήλωσης συναντήσεων για αναζήτηση συνεργατών για ερευνητικά προγράμματα, που διοργανώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της έκθεσης.

https://euromat2017.b2match.io/

Πληροφορίες: Νίκος Κανατσούλης και Αλεξάνδρα Γκίκα

??µpt?, 29 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2017, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
 3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.
 5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
 6. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Πρόσκληση

?a?as?e??, 02 Ιουνίου 2017
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Τίτλος σεμιναρίου: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23, 24 & 25 Ιουνίου 2017 (υπό την προϋπόθεση εύλογου αριθμού συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής: Παράρτημα Αθηνών, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 4 (Θησέως), Καλλιθέα, ώρα 08.30 πμ.

Περιγραφή:

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία μας και θα ακολουθήσει πρακτική εξέταση των υποψηφίων νέων αρμοδίων ατόμων που θα περιλαμβάνει ειδική εξέταση σε πραγματικό πυρ/ρα ο οποίος είναι προγραμματισμένος να υποστεί περιοδικό έλεγχο και συντήρηση.

Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις αναγνωρισμένης εταιρείας.

Τις εργασίες ελέγχου θα τις πραγματοποιεί έμπειρος, εξουσιοδοτημένος τεχνίτης.

Ο εξεταζόμενος θα κατευθύνει τις εργασίες του τεχνίτη και θα εξετάζεται για την ορθή τήρηση των ελέγχων που προβλέπονται στα Παραρτήματα IV και V της ΚΥΑ 618/43.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ μια από τις ακόλουθες εναλλακτικές προϋποθέσεις :

 • Να είναι ή Διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός, 
 • Να είναι απόφοιτος τεχνικού ΙΕΚ σε τεχνικό γνωστικό αντικείμενο,
 • Nα διαθέτει τριετή (3), αποδεδειγμένη επισήμως, προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας

Η ισχύς του πιστοποιητικού των εξετάσεων της 25ης Ιουνίου θα είναι 5ετής. 

Από τις επόμενες Εξετάσεις Πιστοποίησης Νέων Αρμοδίων Ατόμων, η διάρκεια του χορηγούμενου Πιστοποιητικού, θα είναι  τριετής (3).

Αυτό κρίνεται απαραίτητο, διότι η πρώτη επαναπιστοποίηση της ικανότητας των Νέων Αρμοδίων Ατόμων είναι πλέον απαραίτητο να ελέγχεται συντομότερα, ώστε να διασφαλίζεται η μετέπειτα 5ης ισχύς των πιστοποιητικών επαναπιστοποίησης.  (Η ισχύς των επαναπιστοποιήσεων παραμένει 5ετής).

Εκπαιδευτικό υλικό: Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου με σημειώσεις σεμιναρίου.

Διαδικαστικά θέματα: Στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δηλώσεις Συμμετοχής : Πληροφορίες : 24210 95342, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Κ. Μεταξοπούλου

 

?a?as?e??, 26 Μαϊου 2017
Η ΕΒΕΤΑΜ φιλοξένησε στην Ελλάδα το πρώτο Review Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου BIO4SELF

   H EBETAM φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση ελέγχου (Review Meeting) του Ευρωπαϊκού ερευνητικού Έργου BIO4SELF «Biobased self-functionalised self-reinforced composite materials based on high performance nanofibrillar PLA fibres» (www.bio4self.eu), η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22-24 Μαΐου 2017.

   Το Έργο, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019, αφορά στην ανάπτυξη βιοδιασπώμενων, αυτο-ενισχυμένων συνθέτων υλικών για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης διάρκειας ζωής (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία και οικιακές συσκευές).

   Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων της κοινοπραξίας BIO4SELF, από τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, όπως το CENTEXBEL (Βέλγιο, συντονιστής του Έργου), Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University και Fraunhofer ICT (Γερμανία), Technical University of Denmark (Δανία), Next Technology Tecnotessile (Ιταλία), Maastricht University (Ολλανδία) καθώς και σημαντικές επιχειρήσεις από τον χώρο των πλαστικών και συνθέτων υλικών, όπως οι COMFIL (Δανία), TECNARO (Γερμανία), MAIER (Ισπανία) κ.ά..

   Στις 22 Μαΐου, η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ όπου οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα Εργαστήρια της Εταιρείας.  Ο ρόλος της ΕΒΕΤΑΜ στο έργο εστιάζει στη σταθεροποίηση της πολυμερικής μήτρας και του μέσου ενίσχυσης απέναντι στην υδρόλυση που αποτελεί την κύρια αιτία αποδόμησης των βιοδιασπώμενων πολυμερών κατά τη χρήση, περιορίζοντας τη χρήση τους σε εφαρμογές μικρής διάρκειας ζωής.  Επίσης, στο πλαίσιο του BIO4SELF η ΕΒΕΤΑΜ αναπτύσσει συστήματα μικροεγκλεισμού μέσων ίασης που προορίζονται για εφαρμογή στα εξωτερικά στρώματα των συνθέτων με στόχο την αυτόματη επούλωση επιφανειακών χαραγών.  Τέλος, η ΕΒΕΤΑΜ είναι υπεύθυνη και για την πρόβλεψη του χρόνου ζωής των συνθέτων που αναπτύσσονται στο Έργο.

???t?, 16 Μαϊου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

Τίτλος σεμιναρίου: «Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 & 9 Ιουνίου 2017

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα

Διάρκεια: 16 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 220€/άτομο.  Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ατόμου από τον ίδιο οργανισμό, θα γίνει έκπτωση 20% στα επόμενα άτομα. 

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη γνώση για την καθιέρωση, λειτουργία και επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης (ποιότητας & περιβάλλοντος) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των νέων προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, μικρές πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, μελέτες περίπτωσης.

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Κατανόηση της διεργασιακής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης (ΣΔΠ & ΣΠΔ)
 • Κατανόηση της προσέγγισης διακινδύνευσης στα Συστήματα Διαχείρισης (ΣΔΠ & ΣΠΔ)
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
 • Κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης  ΕΝ ISO 19011

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος
 • Στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες σε ΣΔ
 • Συμβούλους για τα ΣΔΠ

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι εκπαιδευόμενοι να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και ειδικότερα για το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 ή / και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Εκπαιδευτικό υλικό: Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου με σημειώσεις σεμιναρίου.

Διαδικαστικά θέματα: Στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής :

FAX : 210-9969850

Email : athens.office@ebetam.gr

Πληροφορίες : 210-9961408, 210-9948432    Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Γκίκα   'Εντυπο δήλωσης συμμετοχής

??µpt?, 04 Μαϊου 2017
Η ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την Πιστοποίηση και την Επιτήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σε επτά βασικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε μια περίοδο, που τα θέματα ενέργειας επανέρχονται στο προσκήνιο πολλών ενδιαφερόμενων μερών, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αναλαμβάνει την Πιστοποίηση και την Επιτήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) σε επτά βασικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.

 

?a?as?e??, 21 Απριλίου 2017
Επίσκεψη του Κινέζικου Εθνικού Φορέα Τυποποίησης στα Εργαστήρια Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ
?a?as?e??, 07 Απριλίου 2017
Η ΕΒΕΤΑΜ στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BIO4SELF

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο ΒΙΟ4SELF “Bio-based, self-functionalized, self-reinforced polymer composites” (H2020), στο οποίο συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ, ολοκλήρωσε το πρώτο έτος υλοποίησής του με σημαντικά αποτελέσματα.

Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη βιοαποικοδομήσιμων, και αυτό-ενισχυμένων πολυμερικών συνθέτων που φέρουν λειτουργικές ιδιότητες και προορίζονται για εφαρμογές με μακρά διάρκεια ζωής.

Στο 2ο Δελτίο Τύπου του Έργου παρουσιάζεται η πρόοδος των εργασιών σε ότι αφορά στην υδρολυτική σταθεροποίηση του πολυγαλακτικού οξέος (που χρησιμοποιείται ως υλικό ενίσχυσης και ως μήτρα), στον έλεγχο της οσμής του μετά την επεξεργασία, στην ινοποίηση δύο τύπων πολυγαλακτικού οξέος (υψηλού και χαμηλού σημείου τήξης), καθώς και στην προκαταρκτική ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων.

?e?t??a, 06 Φεβρουαρίου 2017
Επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) στην ΕΒΕΤΑΜ

Στα πλαίσια της επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3/2/2017 επίσκεψη κλιμακίου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) στις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ στο Βόλο.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν από πλευράς του Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ευστράτιος Ζαφείρης, ο Συντονιστής του Forum Βιομηχανίας κ. Παναγιώτης Πέτρου, οι ειδικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου για το ΕΣΠΑ κ.κ. Πέτρος Σταυρόπουλος και Νίκος Τσίμας, τα Διευθυντικά στελέχη της ΓΓΒ κα Χαρ. Πιπεροπούλου και κ. Γεώργιος Φρυσαλάκης και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κ. Ιωάννης Καπλάνης.

Από πλευράς του ΣΒΘΚΕ επισκέφθηκαν την ΕΒΕΤΑΜ η Πρόεδρος κα Ελένη Κολιοπούλου, η Γενική Διευθύντρια κα Φρόσω Δαγλαρίδου και ο κ. Ευάγγελος Τζαμπάζης, στέλεχος του Συνδέσμου.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους των Εργαστηρίων, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και άκουσαν με ενδιαφέρον τις αναπτυξιακές προτάσεις της ΕΒΕΤΑΜ.  Όλοι διαπίστωσαν το σημαντικό ρόλο της ΕΒΕΤΑΜ στην τεχνολογική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και των εξαγωγών μέσα από την καινοτομία και την πιστοποίηση.

Η συζήτηση που ακολούθησε ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης της ΕΒΕΤΑΜ μέσα από τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες και συμπράξεις βιομηχανικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων θα είναι σημαντικές στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων για την καινοτομία και την εξωστρέφια.  Ιδιαίτερος θα είναι ο ρόλος της ΕΒΕΤΑΜ στη δημιουργία Δικτύου Εργαστηρίων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων καθώς επίσης και ο ρόλος της στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας σε συγκεκριμένους τομείς όπως τα δομικά υλικά, η αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, και οι αλυσίδες αξίας βάμβακος και μεταξιού που συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με την μεταποίηση.

Δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη

?e?t??a, 30 Ιανουαρίου 2017
Συνάντηση Εργασίας για την αναβίωση της παραγωγής μεταξιού στο Σουφλί

Στο πλαίσιο :

 • της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου μεταξιού στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκπονείται από την ΕΒΕΤΑΜ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων - ΣΚΕΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Textile & Clothing Business Labs - TCBL, και 
 • των παράλληλων δράσεων της Διεθνούς Έκθεσης ATHENS FASHION TRADE SHOW, 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στο METROPOLITAN EXPO, συνάντηση εργασίας (workshop) 

για τον προσδιορισμό των κρίσιμων παρεμβάσεων και δράσεων που θα ενεργοποιήσουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και την αναβίωση του κλάδου της σηροτροφίας και της μεταποίησης του μεταξιού στην Ελλάδα με επίκεντρο το Σουφλί Έβρου.

Η συνάντηση εργασίας οργανώθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ και συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ευστράτιος Ζαφείρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νίκος Αντώνογλου, ο Διευθυντής της DG for Agriculture and Rural Development της ΕΕ κ. Τάσσος Χανιώτης, ο Διευθυντής της DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs κ. Κωνσταντίνος Λίβας, οι κλωστοϋφαντουργίες "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ" και "ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ", τα "ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ", οι μεταξουργίες "ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ" και "ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ", οι επώνυμες βιομηχανίες ένδυσης με δίκτυα λιανικής που χρησιμοποιούν μεταξωτά υφάσματα "ZEUS and DIONE" και "Kourbelas P. & Co", καθώς επίσης και οι Γενικοί Διευθυντές των κλαδικών Συνδέσμων ΣΚΕΕ και ΣΕΠΕΕ, κ.κ. Καραμπίνης και Ασλανίδης.  Επιπλέον συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της ΓΓΒ και η ομάδα σηροτροφίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον καθηγητή Πασχάλη Χαριζάνη.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις προοπτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της σηροτροφίας και της μεταποίησης του μεταξιού στην Ελλάδα, δεδομένης της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης του μεταξιού, της μείωσης της παραγωγής και των εξαγωγών της Κίνας και της σημαντικής αύξησης των τιμών του μεταξιού διεθνώς.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με πρωτογενή παραγωγή, τεχνογνωσία, παράδοση και ιδανικό κλίμα για τη σηροτροφία.

Επίσης στο Σουφλί υπάρχει μια μικρή σε όγκο παραγωγής αλλά δυναμική και εξωστρεφής επιχειρηματική δραστηριότητα με ισχυρή αναπτυξιακή βούληση.

Οι δύο Διευθυντές στην Ε.Ε. κ.κ. Χανιώτης και Λίβας επιβεβαίωσαν ότι η ανάπτυξη του κλάδου της σηροτροφίας και της μεταποίησης του μεταξιού στην Ελλάδα μπορεί να έχει ευκαιρίες ενίσχυσης από Κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των προγραμμάτων της ΕΕ, υπό τις προϋποθέσεις των κριτηρίων της βιωσιμότητας (sustainability) της παραγωγής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας που θα συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με την μεταποίηση.

Για τους επιχειρηματίες από το Σουφλί ήταν μια ευχάριστη είδηση η ανακοίνωση των δύο Γενικών Γραμματέων κ.κ. Αντώνογλου και Ζαφείρη, ότι η δημιουργία αναπηνιστηρίων (πρώτο στάδιο της μεταποίησης του μεταξιού από κουκούλι σε νήμα) θα μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μελέτη της ΕΒΕΤΑΜ θα ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 και τα αποτελέσματά της θα παρουσιασθούν ευρέως.

 

???t?, 24 Ιανουαρίου 2017
Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (17.02.2017)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2017, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

"Αποδοχή της εκτέλεσης της απόφασης της 36ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε πραγματοποιηθεί την 18.01.2013, με την υπογεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας"

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 19 Ιανουαρίου 2017

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση

?e?t??a, 19 Δεκεμβρίου 2016
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

H EBETAM, συμμετείχε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 7-9 Δεκεμβρίου 2016.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται κάθε 3 χρόνια από Τμήματα και Εργαστήρια Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του πεδίου των Μεταλλικών Υλικών και την Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία (ΕΜΕ).  Το Συνέδριο έχει ως στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών επιτευγμάτων στα μεταλλικά υλικά και των εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία των υλικών.

Κατά το Συνέδριο έλαβε τιμητική διάκριση από την Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕΤΑΜ Δρ. Αργύρης Τζαμτζής για την προσφορά του στη βιομηχανική μεταλλουργική έρευνα & ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε με τρεις εργασίες στις εξής θεματικές ενότητες φυσικής μεταλλουργίας, θερμικές κατεργασίες, κονεομεταλλουργία, επιφανειακές κατεργασίες – επικαλύψεις.

 1. "New energy efficient process for Powder Metallurgy parts production: Development of advanced ceramics as moulds"

P. Oikonomou, C. Andreouli, J.M. Gallardo, J.M. Montes, Th. Schubert, T. Weissgaerber, L. Prakash, D. Iopez, J.A. Calero, C. Guraya, M.A. Lagos, I. Agote

Abstract

During the last years different field assisted sintering processes like Spark Plasma Sintering (SPS) have emerged as potential substitutes of conventional sintering routes. This work was carried out within the EC funded FP7 project “EFFIPRO” with main objective the development of a novel hybrid electrical sintering process for hard metals, performed in air with very short sintering time (few seconds).

The “heart” of the sintering chamber is the ceramic mould. The aim of the present study is the development of special ceramics, which can withstand at the highly demanded sintering conditions of ERS. Ceramic parts were produced with pressing techniques and tested regarding thermal shock behavior and behavior in real ERS sintering conditions.

Τest results provided useful information about behavior of the developed ceramic at extreme high temperature conditions and its suitability for use at various high demanding applications.

Σχετικό video της συγκεκριμένης εφαρμογής μπορείτε να παρακολουθήσετε [εδώ]

 

 1. "Developments of TBC multi-layered coatings using various plasma spray techniques"

I. Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas, P. Ioannou, Z. Tatoudi, G. Badalayan, S. Mirza, A. Kuzanyan, C. Andreouli, V. Stathopoulos

Abstract

During the last years much effort has been put to develop novel and highly enduring Thermal Barrier Coatings (TBC). They are commonly used to protect and insulate metallic gas turbine engine components from the hot gas stream.

In our study, supported by the Collaborative Project “TheBarCode”, EC FP7 Program Contract no 310750, an investigation concerning the effect of selected Liquid Plasma Spray (LPS) deposition parameters during YSZ, perovskite (ABO3) and hexaluminate layers deposition on metal substrates has been performed. YSZ, LaAlO3 and LaMgAl11O19 liquid feedstocks were synthesized  and characterized. Furthermore, a detailed investigation in terms of thermal cycling is presented.

The study revealed that high quality multi-layered ceramic oxide coatings with thickness varying between a few micrometers to some tenths of micrometers can be effectively produced by using LPS techniques exhibiting satisfactory thermal cycling behavior at 1200oC service temperature. The developed coatings present unique microstructural characteristics and in the case of precursor solutions as feedstock materials the advantage of phase formation through chemical reaction during droplet travel time inside the plasma flame in a single step is also confirmed

 

 1. "Quantification of the Homogenization State in an Extrudable 6060 Aluminum Alloy"

P.I. Sarafoglou, J.S. Aristidakis, M.I.T. Tzini, G.N. Haidemenopoulos

Abstract

Extrudability of aluminum alloys of the 6xxx series is highly dependent on the microstructure of the homogenized billets. Therefore it is important to characterize quantitatively the state of homogenization of the as-cast billets. The quantification of the homogenization was based on the measurement of specific microstructural indices, which describe the size and shape of the intermetallics and indicate the state of homogenization. The indices evaluated were the following: aspect ratio (AR), feret (F) and circularity (C). The method included extensive metallographic work and the measurement of a large number of particles, including a statistical analysis, in order to investigate the effect of homogenization time. Among the indices examined, the circularity index exhibited the most consistent variation with homogenization time. The homogenization was classified in three stages: rounding of edges, particle pinching and necklace formation. The results indicated that the index-based quantification of the homogenization could be considered a credible method.

Περισσότερα για το Συνέδριο στο link: http://www.met.gr/conference/view/19

 

 

 

 

 

??µpt?, 15 Δεκεμβρίου 2016
Χρυσή βράβευση της ΜΕΓΑ ΑΕ
Η βράβευση της ΜΕΓΑ ΑΕ στα Greek Export Awards 2016 με Gold award στην κατηγορία Top Greek Export Company καθώς επίσης και του Babylino Sensitive στην κατηγορία Top Branded Export Product, αποτελεί μιά ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ΜΕΓΑ ΑΕ που αναγνωρίζει την επιτυχημένη της στρατηγική με βάση το τρίπτυχο ποιότητα-πιστοποίηση-εξωστρέφεια.
 
Στην ΕΒΕΤΑΜ έχουμε την τιμή να πιστοποιούμε το χρυσό Babylino Sensitive σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX? και να συνεργαζόμαστε με την ΜΕΓΑ ΑΕ στον έλεγχο και την πιστοποίηση και άλλων προϊόντων της.
 
Περισσότερα για τη βράβευση της ΜΕΓΑ ΑΕ στο link : http://www.megadis.gr/who_we_are/awards
??µpt?, 15 Δεκεμβρίου 2016
Διπλή βράβευση της Costas Siamidis SA στα Greek Export Awards 2016
Υψηλού επιπέδου διάκριση της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας COSTAS SIAMIDIS SA Advanced Technical Textiles & Personal Protection στα Greek Export Awards 2016 με Gold award στην κατηγορία Top Industrial Export Company και με Silver award στην κατηγορία Top Greek Export Company.
 
Η ξεχωριστή αυτή βιομηχανική επιχείρηση παραμένει προσηλωμένη με συνέπεια στην παραγωγή ειδικών μέσων ατομικής προστασίας υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου και αποτελεί υπόδειγμα τεχνολογικής μεταστροφής και εξέλιξης σε έναν παραδοσιακό κλάδο.
 
Στην ΕΒΕΤΑΜ έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε ερευνητικά στην ανάπτυξη των προϊόντων της COSTAS SIAMIDIS SA τα οποία και πιστοποιούμε σύμφωνα με τα πρότυπα CE και STANDARD 100 by OEKO-TEX?.
 
Περισσότερα για τη βράβευση της  COSTAS SIAMIDIS SA (www.siamidis.eu) στο link : http://exports.ethosawards.eu/#1480863289223-da4ed6ad-2feb
??µpt?, 01 Δεκεμβρίου 2016
Ορισμός Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΒΕΤΑΜ A.E.
Καλωσορίζουμε το πρώτο Επιστημονικό Συμβούλιο της νέας ΕΒΕΤΑΜ με Πρόεδρό του τον καθηγητή κ. Γρηγόρη Χαϊδεμενόπουλο.
 
Ο ορισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της Εταιρείας με βάση το τεχνολογικό της DNA.
 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ισχυροποίηση της τεχνολογικής φυσιογνωμίας της ΕΒΕΤΑΜ και στην ανάπτυξή της με επίκεντρο την εξειδικευμένη γνώση, τη μοναδική τεχνογνωσία και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας τεχνολογικού περιεχομένου στην ελληνική βιομηχανία.
 
Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο Έργο του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας. 
 
Ανδρέας Καλαντζής 
Γενικός Διευθυντής
 
Σχετική απόφαση
?a?as?e??, 25 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για την ισχύ των διαπιστεύσεων και την απόλυτη εγκυρότητα των πιστοποιητικών της ΕΒΕΤΑΜ.

Η ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Πιστοποίησης Δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης HELLASCERT αλλά και ως μέλος Διεθνών Συμφωνιών, συμμετέχει ενεργά και παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με υψηλή αίσθηση ευθύνης θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για κάθε σχετικό θέμα εάν και εφόσον χρειασθεί.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

 

Ανδρέας Καλαντζής

Γενικός Διευθυντής

?et??t?, 26 Οκτωβρίου 2016
Η ΕΒΕΤΑΜ πιστοποιεί το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 στο λιγνιτορυχείο κυρίου πεδίου στην Μαυροπηγή Πτολεμαϊδας

???t?, 04 Οκτωβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΔΠ (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015)

Τίτλος σεμιναρίου: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Ημερομηνία διεξαγωγής : 21 Οκτωβρίου 2016

Τόπος διεξαγωγής: Κεντρικές εγκαταστάσεις ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου)

Διάρκεια: 8 ώρες

Κόστος συμμετοχής : 120 €/άτομο πλέον ΦΠΑ 24%  

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη γνώση για την εγκατάσταση, λειτουργία και επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και των σχετικών προτύπων για την ποιότητα, τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, μικρές πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, μελέτες περίπτωσης.

Σκοπός σεμιναρίου: • Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών της διαχείρισης ποιότητας • Κατανόηση της διεργασιακής προσέγγισης και της προσέγγισης διακινδύνευσης στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) • Κατανόηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 • Κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας

Σε ποιούς απευθύνεται: • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης, γενικώς • Στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες στο ΣΔΠ • Συμβούλους Διοίκησης για τα ΣΔΠ • Επιθεωρητές ή αξιολογητές ΣΔΠ

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι εκπαιδευόμενοι να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και ειδικότερα για το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

Εκπαιδευτικό υλικό: Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου με σημειώσεις σεμιναρίου

Διαδικαστικά θέματα: Στους εκπαιδευόμενους παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δηλώσεις Συμμετοχής : FAX : 24210 95364, Email : volos.office@ebetam.gr

Πληροφορίες : 24210-95340 / 1 / 2, 'Εντυπο δήλωσης συμμετοχής

?a?as?e??, 30 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου 2190/1920

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»  ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2016, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 617.200,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.172 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 100,00 ευρώ.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε επτά (7) μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για μία (1) νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου του 2016 έως και 30η Σεπτεμβρίου 2016, ως προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.  Το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά ένα μήνα και μέχρι την 31η  Οκτωβρίου 2016.

Στην ανωτέρω προθεσμία παράτασης οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους.  Επίσης μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διαθέσει το αδιάθετο ποσό των 332.500,00 ευρώ που αφορά την μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών), ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν ή θα εκδηλώσουν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους, με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς ή νέους μετόχους στην τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ ανά μετοχή.

Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

??µpt?, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στη 81η ΔΕΘ

???t?, 19 Ιουλίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 30ης.06.2016, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 617.200,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση  6.172 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 100,00 ευρώ.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε επτά (7) μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για μία (1) νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου του 2016 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016, ως προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Στην ανωτέρω προθεσμία οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους.  Επίσης μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διαθέσει το αδιάθετο ποσό των 332.500,00 ευρώ που αφορά την μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών), ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν ή θα εκδηλώσουν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους, με καταβολή  μετρητών από τους παλαιούς ή νέους μετόχους στην τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ ανά μετοχή.

Βόλος, 14 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

?et??t?, 22 Ιουνίου 2016
H EBETAM υποστηρίζει την ελληνική εφευρετικότητα
?a?as?e??, 10 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση στην ημερίδα με τίτλο : «Ενίσχυση της Βαμβακοκαλλιέργειας μέσω της δικτύωσης με τη Βιομηχανία»
?et??t?, 08 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_30.06.2016
?et??t?, 08 Ιουνίου 2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015
?et??t?, 08 Ιουνίου 2016
Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015
?a?as?e??, 03 Ιουνίου 2016
Νέα μέθοδος μαγνητοεπαγωγικού ελέγχου συρματόσχοινων σε εγκαταστάσεις ανέλκυσης σκαφών σε ναυπηγεία και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

?et??t?, 25 Μαϊου 2016
Ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης μετά από 30 χρόνια
   Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά μετά από 30 χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης του κλάδου που σημειώθηκε θετικό πρόσημο στους περισσότερους δείκτες του κλάδου στην ΕΕ.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου στην Ευρώπη των 27 για το 2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των 169 δισ. ΕΥΡΩ - αυξημένος κατά 2,2% σε σχέση με το 2014 - καθοδηγούμενος από την αύξηση των εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ποσό των 44,5 δισ. ΕΥΡΩ, ποσό αυξημένο κατά 3,6% σε σχέση με το 2014.  Ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου σημείωσε αύξηση κατά 1,9% και έφθασε τις 175.000, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε και αυτός κατά 0,4% και διαμορφώθηκε σε 1,69 εκατομμύρια.
 
   Αυτή η εικόνα επανόδου του κλάδου σε αναπτυξιακή τροχιά, αναδείχθηκε στην εαρινή συνάντηση των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Κέντρων για την κλωστοϋφαντουργία - Δίκτυο TEXTRANET -  που έγινε στο Βουκουρέστι τη Δευτέρα 23 Ιουνίου.  Η  συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Ρουμανικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για την κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία δέρματος - INCDTP.  H ΕΒΕΤΑΜ είναι ενεργό μέλος του δικτύου TETRANET και ο μοναδικός τεχνολογικός φορέας στην Ελλάδα για τον κλάδο.
 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω θετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία καθοδηγούνται κυρίως από τους εξής παράγοντες:
 
1. Εξαγωγές προϊόντων τεχνολογίας (technical textiles) εκτός ΕΕ.
2. Πρωτοβουλίες συγκεκριμένων χωρών και κυρίως της Βρετανίας στον επαναπατρισμό (repatriation) στην Ευρώπη μέρους της παραγωγής που πραγματοποιείται σε Ασιατικές χώρες χαμηλού κόστους. 
?a?as?e??, 22 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., κατά την συνεδρίασή του της 21ης Απριλίου 2016, εξέλεξε Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας τον κ. Ανδρέα Καλαντζή.  Στον νέο Γενικό Διευθυντή ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο του με στόχο την πρόοδο και την ανοδική πορεία της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κώστας Στουρνάρας

???t?, 19 Απριλίου 2016
Η ΕΒΕΤΑΜ πλήρες μέλος της Συμφωνίας HAR για την πιστοποίηση καλωδίων

Με απόφαση του HAR Management Committee, η οποία ελήφθη στις 12 Απριλίου 2016 στην Πράγα (Τσεχίας) κατά τη διάρκεια των ετήσιων EUROPEAN CERTIFICATION Meetings του 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ενέταξε την ΕΒΕΤΑΜ - μετά από επιτυχή αξιολόγηση - στα μέλη της συμφωνίας HAR.

Στη συμφωνία HAR είναι ενταγμένοι φορείς πιστοποίησης από 18 χώρες και το σήμα HAR καθιερώθηκε και λειτουργεί με την πλήρη αποδοχή και υποστήριξη των κατασκευαστών καλωδίων που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).

Το σήμα HAR αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση ποιότητας και άριστο εργαλείο πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η ένταξη της ΕΒΕΤΑΜ στη συμφωνία HAR παρέχει πλεονέκτημα στις ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύουν την ανταγωνιστική τους θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά πιστοποιώντας τα προϊόντα τους στην ΕΒΕΤΑΜ, τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα που είναι μέλος της συμφωνίας HAR. 

?e?t??a, 18 Απριλίου 2016
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, στην έδρα της Εταιρείας στο Βόλο, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη.  Είχε προηγηθεί συνάντηση ενημέρωσης του νέου Προέδρου κ. Κώστα Στουρνάρα από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Θωμά Παπαλιάγκα.
 
Ο ΓΓΒ κ. Ζαφείρης μετέφερε στη νέα Διοίκηση και στους εργαζομένους τη βούληση του Υπουργείου να στηρίξει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της ΕΒΕΤΑΜ.  Επίσης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας. 
 
Ο νέος Πρόεδρος κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Χαϊδεμενόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη του νέου ΔΣ, αναλαμβάνει την ευθύνη της Εταιρείας με τις καλύτερες προθέσεις και με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη της ΕΒΕΤΑΜ.
?e?t??a, 04 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διοργανώνει το πρώτο 15ήμερο του Μαίου 2016, διήμερο σεμινάριο για την διαχείριση συστημάτων για την ποιότητα και το περιβάλλον σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015.  Την δεύτερη μέρα του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί το πρότυπο ΕΝ ISO 19011: 2011 βάσει του οποίου διεξάγονται επιθεωρήσεις σε συστήματα διαχείρισης.  Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος, όσον αφορά την εγκατάσταση/εφαρμογή ή την αναπροσαρμογή τους.

Πληροφορίες : Γραφείο Αθηνών, κα Κ. Μαυρογιάννη (τηλ. 210-9961408 / 9948432)

??µpt?, 10 Μαρτίου 2016
Πρόσκληση Συμμετοχής στο οικοσύστημα επιχειρηματικής καινοτομίας του ευρωπαϊκού Έργου TCBL

   Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο TCBL «Textile and Clothing Business Labs» (www.project-tcbl.eu), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

   Τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Έργου TCΒL μπορεί να αξιοποιήσει χωρίς απολύτως κανένα κόστος οποιαδήποτε επιχείρηση συνδέεται με τον κλάδο ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να ενταχθεί στο οικοσύστημα του TCBL.

   H αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται έως 31/03/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://project-tcbl.eu/open-call?xg_source=msg_mes_network  

   Με τη συμμετοχή σας στο οικοσύστημα TCBL θα έχετε τη δυνατότητα γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με ένα ευρύ δίκτυο δυνητικών συνεργατών, ενώ παράλληλα θα αποκτήσετε αναγνωρισιμότητα σε ένα ευρωπαϊκής διάστασης κλαδικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό οικοσύστημα.  Παράλληλα, θα έχετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε την τεχνογνωσία των τεχνολογικών κέντρων, των εργαστηρίων και των εμπειρογνωμόνων του δικτύου TCBL.

   Αμέσως μετά την εγγραφή σας, θα ακολουθήσει προσωπική επικοινωνία και επαφή με τους ανθρώπους του Παραρτήματος Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΤΑΚΕΙ) προκειμένου να διερευνηθούν από κοινού τα ειδικά οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε  από τη συμμετοχή σας στο δίκτυο TCBL.

   Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και περιμένουμε την εγγραφή σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ανδρέας Καλαντζής, Βοηθός Γενικός Δ/ντής ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Σίλβια Παυλίδου, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης - Προϊσταμένη Τομέα Οργανικών & Κλωστοϋφαντουργικών Υλικών

Σοφία Φρατζέσκου, Υπεύθυνη Ποιότητας Παραρτημάτων Αθηνών και Θηβών

 

?e?t??a, 22 Φεβρουαρίου 2016
Τουριστικά Καταλύματα – Αναβάθμιση μέσω ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια της αξιολόγησης και κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, επισημαίνουμε ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών".

 

 

 

?et??t?, 17 Φεβρουαρίου 2016
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Ιστορικά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής, φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, ελέγχονται πλέον από την ΕΒΕΤΑΜ, ως αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής, ΜΟΙΚ.

Μία ακόμη υπηρεσία της ΕΒΕΤΑΜ που την κάνει να διακρίνεται εντός Ελλάδας αλλά να αποκτά πλέον και διεθνή φήμη.

?e?t??a, 08 Φεβρουαρίου 2016
Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ. Θωμά Παπαλιάγκα στο ΣΚΑΪ _ 26.01.2016
?a?as?e??, 05 Φεβρουαρίου 2016
Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ. Θωμά Παπαλιάγκα στο Capital.gr _ 25.01.2016
?a?as?e??, 05 Φεβρουαρίου 2016
Αφιέρωμα EpsilonTV στο Ελληνικοκινεζικό Συνέδριο _ 20.01.2016
?e?t??a, 01 Φεβρουαρίου 2016
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στο Επιστημονικό Συνέδριο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη»

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του Εργαστηρίου Πολυμερών & Ελαστικών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην 26η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Ρέθυμνο 20-21.11.2014, οι άνθρωποι του Εργαστηρίου μας έδωσαν το παρόν στο συνέδριο με αντικείμενο την «Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείρηση του αστικού νερού».

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α., έλαβε χώρα στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα στο συνεδριακό χώρο the HUB Events.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τους συνεργάτες μας και να ανοίξουμε ορίζοντες με νέους από τους εκπρόσωπους των μεγαλυτέρων Δ.Ε.Υ.Α. της Ελλάδος παρουσιάζοντας τις δυνατότητες του Εργαστηρίου και να ακούσουμε τις ανάγκες τους με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η συμμετοχή μας στο συνέδριο ως χορηγού υλοποιήθηκε με διάθεση γραφείου σε αποκλειστικό χώρο για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ενημερωτικό έντυπο υλικό, προβολή των κυριοτέρων δυνατοτήτων μας με σημαία (banner) διαστάσεων 1,00m x 2,00m και προβολή video σε διάφορα σημεία του χώρου επισκεπτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία του συνεδρίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού σταθμού SKAI αφιερώνοντας ολόκληρη την εκπομπή ECO News (http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=269564) την Τρίτη 26.01.2016 στην συγκεκριμένη εκδήλωση.

?et??t?, 27 Ιανουαρίου 2016
Ελληνοκινεζικό Συνέδριο για την Πιστοποίηση & την Αειφορία με διοργανώτρια την ΕΒΕΤΑΜ

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διοργάνωσε το Ελληνοκινεζικό Συνέδριο για την Πιστοποίηση και την Αειφορία.  Το Συνέδριο είχε ιδιαίτερο οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτικό ενδιαφέρον.  Στις τέσσερις συνεδρίες του, οι οποίες είχαν τίτλους "Ανάπτυξη Ελληνοκινεζικής Συνεργασίας", "Η Ελλάδα ως κύριος εταίρος στη συνεργασία", "Η Ελλάδα μπροστά" και "Ελλάδα Πιστοποιημένη για την επιτυχία", εισέφεραν τις απόψεις τους διακεκριμένοι επιχειρηματίες, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί και στελέχη της ΕΒΕΤΑΜ.

"Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης της ΕΒΕΤΑΜ και τα τελευταία δύο χρόνια έχει τεθεί στο κέντρο της προσπάθειας.  Κλείνουμε ένα έτος μετά τη σύναψη της στρατηγικής συνεργασίας με τη μεγάλη κινεζική εταιρία πιστοποιήσεων CQM-PCC, ενώ οι συνεργασίες μας και με άλλες εταιρίες εντείνονται.  Η επέκταση της δουλειάς της ΕΒΕΤΑΜ και στην Τουρκία φέτος είναι επίσης αξιοσημείωτη και προϊόν συντονισμένης προσπάθειας", είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ. Θωμάς Παπαλιάγκας.

Και συνέχισε: «Αξιοσημείωτο στοιχείο, που επιβεβαιώθηκε και επισήμως από το συνέδριο: το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών με την Κίνα παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα, καθώς εισάγουμε από την Κίνα προϊόντα αξίας 2,5 δισ. €, ενώ εξάγουμε στην Κίνα συνολικά 500 εκατ. €, εκ των οποίων  πρώτες ύλες ύψους 250 εκατ. €.  Πρώτες ύλες όμως εξάγουν βασικά οι χώρες του Τρίτου Κόσμου και τούτο είναι προφανώς δραματικό για την οικονομία μας, καθώς η υπεραξία παράγεται από τη μεταποίηση και τη βιομηχανική παραγωγή».

Ο κ. Παπαλιάγκας αναφέρθηκε, επί τη ευκαιρία των 30 χρόνων από την ίδρυσή της, συνοπτικά και στην ΕΒΕΤΑΜ, λέγοντας μεταξύ άλλων: "Η ΕΒΕΤΑΜ είναι κυριολεκτικά πρότυπο για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι εταιρίες του δημοσίου ευθέως στον ανταγωνισμό.  Δεν επιχορηγείται η λειτουργία της καθόλου από το κράτος, είναι κερδοφόρα για δεύτερη χρονιά, με πολύ μεγάλη καθημερινή προσπάθεια όλων μας, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο, ενώ συντηρεί και το μεγάλο εργαστηριακό της δίκτυο, με το οποίο υποστηρίζει τις εργαστηριακές δοκιμές και τη βιομηχανική της έρευνα.  Επίσης, έχει ως έναν από τους τρεις βραχίονές της τη βιομηχανική έρευνα, η οποία οδήγησε στην παραγωγή πολύ καινοτόμων προϊόντων, τα οποία σημειώνουν και διεθνή εμπορική επιτυχία.  Το μεγάλο μυστικό στην καινοτομία και την εφαρμοσμενη βιομηχανική έρευνα, που δυστυχώς μόνο η ΕΒΕΤΑΜ ως ινστιτούτο τόσο κοντά στη βιομηχανία κάνει στην Ελλάδα, είναι οι μεγάλες διεθνείς συνεργασίες και η διεθνοποίηση της προσπάθειας.  Η προσπάθεια του πολύ εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού της προσωπικού αποδίδει καρπούς τόσο στην έρευνα όσο και στους εργαστηριακούς ελέγχους και φυσικά στην πιστοποίηση.

Μόνο με έσοδα από ιδιώτες πελάτες, δικαιώματα και ερευνητικά προγράμματα η ΕΒΕΤΑΜ διατήρησε τον κύκλο εργασιών της σταθερό και είναι κερδοφόρα και φέτος, παρά τα capital controls, τα οποία ανέκοψαν την εντυπωσιακά ανοδική της πορεία του πρώτου εξαμήνου με αύξηση 12,5%, η οποία φυσιολογικά ανακόπηκε από την επιβολή των capital controls και την καθίζηση της αγοράς, όμως με μεγάλη προσπάθεια ανέκαμψε αγγίζοντας τον κύκλο εργασιών του 2014.

Επίσης, θα είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης των αλυσίδων αξίας παραγωγής ελληνικών προϊόντων (μεταξιού, βαμβακιού κλπ.), δράσεις που σχεδιάζονται από το 2012, αλλά τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους».

Στο συνέδριο ανέπτυξαν τις απόψεις τους μεταξύ άλλων και η Υφυπουργός Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη, ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας, από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Διευθυντής της Β8 κ. Γεώργιος Τοσούνης, αλλά και η Διευθύντρια του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Κινεζικής Πρεσβείας κα Zhang Zhi Hong.  Μεταξύ των εισηγητών ήταν διακεκριμένοι επιχειρηματίες και πανεπιστημιακοί συνεργαζόμενων με την ΕΒΕΤΑΜ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Κων. Γάτσιος, ο καθηγητής και πρώην Υπουργός κ. Πέτρος Δούκας, ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ευ. Χριστοφόρου, ο βοηθός Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ κ. Α. Καλαντζής, ο διευθυντής του Γραφείου Αθηνών κ. Ι. Δημητριάδης και άλλοι.  Στο συνέδριο παρέστησαν όλοι οι παραγωγικοί και κλαδικοί φορείς, όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΒΑΠ, το ΕΒΕΑ κ.ά., προσωπικότητες όπως ο πρώην Υπουργός κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, ενώ εκπροσωπήθηκαν μεγάλες κινεζικές και ελληνικές ευρωπαϊκές εταιρίες.

Σχετικά δημοσιεύματα

Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ. Θωμά Παπαλιάγκα στο ΣΚΑΪ - 26.01.2016

http://www.skai.gr/news/business/article/304873/ellinokineziko-sunedrio-gia-tin-pistopoiisi-kai-tin-aeiforo-anaptuxi/

http://www.capital.gr/story/3097186/ellinokineziko-sunedrio-gia-tin-pistopoiisi-kai-tin-aeiforo-anaptuxi

https://www.youtube.com/watch?v=gPZ08tvx2sE&feature=youtu.be

http://www.capital.gr/capitaltv/3098212/epixeirein-pou-ftanei-mexri-ta-boeing

???t?, 26 Ιανουαρίου 2016
Συνεργασία Δήμου Λαρισσαίων – ΕΒΕΤΑΜ για την ασφάλεια του παιδιού στο παιγνίδι

Η προοπτική της συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με την ΕΒΕΤΑΜ (Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E.), στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της τελευταίας, για την ασφάλεια στο παιγνίδι του παιδιού στις παιδικές χαρές και τους παιδοτόπους, συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης με τον Λαρισαίο πρόεδρο της ΕΒΕΤΑΜ κ. Θωμά Παπαλιάγκα.

Η πρωτοβουλία της ΕΒΕΤΑΜ, που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, αφορά στην διοργάνωση σεμιναρίων στο πλαίσιο Σχολής για την Ασφάλεια του παιδιού στο Παιγνίδι αλλά και στη σύσταση σώματος εθελοντών που θα επιβλέπουν τις παιδικές χαρές.

Στο πλαίσιο της σχολής θα παρέχονται δωρεάν σεμινάρια στους εθελοτνές γονείς σχετικά με την ασφάλεια του παιδιού στο παιγνίδι του.

Ο Δήμος Λαρισαίων μετά την σχετική δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας από την πλευρά της ΕΒΕΤΑΜ, ανταποκρίθηκε άμεσα με το δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα και με πρωτοβουλία και προτροπή της δημοτικής αρχής, θα διοργανωθούν στη Λάρισα τα πρώτα σεμινάρια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ κ. Θ. Παπαλιάγκας, εξέφρασε την χαρά του για το γεγονός ότι στην σχετική πρωτοβουλία της εταιρείας ανταποκρίθηκε πρώτος, άμεσα και με θέρμη ο Δήμος Λαρισαίων.

Στη συνάντηση παρέστη και ο ειδικός συνεργάτης του δημάρχου κ. Περικλής Καμάρης.

Πηγή

?et??t?, 13 Ιανουαρίου 2016
Πρόσκληση στο Ελληνοκινεζικό Συνέδριο ΕΒΕΤΑΜ-MIRTEC 2016 CERTIFICATION FORUM

H ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (MIRTEC S.A.) σας προσκαλεί στο Ελληνοκινεζικό Συνέδριο που διοργανώνει την Τετάρτη 20.01.2016 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, με θέμα την "Πιστοποίηση, Αειφόρο Ανάπτυξη & την Εξωστρέφεια”.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) και του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Enterprise Greece, Συμμαχία για την Ελλάδα, CBC, Palladian Communications & την υποστήριξη του Ινστιτούτου ΕΚΙΝΑ της ΣΕΒΙΤΕΛ και της Global Sustain SA.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σχετικά δημοσιεύματα

http://www.sofokleousin.gr/archives/278241.html

 

 

?a?as?e??, 04 Δεκεμβρίου 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3
????a??, 15 Νοεμβρίου 2015
Ελληνική Παρουσία στo 2015 International Forum on Green Design

Σημαντική ελληνική παρουσία από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στο διεθνές συνέδριο "GREEN DESIGN 2015" που πραγματοποιήθηκε στις 13 & 14 Νοεμβρίου στο Πεκίνο την πρωτεύουσα της Λ.Δ. Κίνας.  Ο  κ. Δημήτρης Μούρσας, ως ειδικός σύμβουλος του ελληνικού εθνικού φορέα πιστοποιήσεων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Κίνα, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα του Green Eco Design στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα αυτών στην μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Στο διήμερο αυτό διεθνές συνέδριο έδωσαν το παρόν και πολλά στελέχη της κινέζικης κυβέρνησης, από το υπουργείο MIIT (Ministry of Industry & Information Technology of China), από το CNIS (China National Institute οf Standardization), από την AQSIQ (General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of China), από την SAC (Standardization Administration οf China) και επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕC DG Grow) και από τα Hνωμένα έθνη (United Nation Environmental Program) καθώς και πλήθος εταιρειών.

H ομιλία του κ. Δημήτρη Μούρσα είχε θέμα τις ευρύτερες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στο τομέα των οικολογικών κατασκευών, συνέχεια της Ευρωπαϊκής Directive EEP (Energy Efficiency Plan), η οποία έχει ως στόχο μέχρι το 2020 το 25% των κτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν οικολογικό χαρακτήρα.  Χτίζοντας οικολογικά κτήρια μπορούμε να επεκτείνουμε την ζωή μας και τη ζωή του πλανήτη μας τόνισε!  Κλείνοντας την ομιλία του και ομιλώντας στην κινεζική γλώσσα εξέφρασε την προσωπική του άποψη πως :

"Σήμερα το Πεκίνο του 2015 εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος 2014 είναι περισσότερο “GREEN” και πως πρέπει όλοι να επιδοκιμάσουμε τις αποτελεσματικές προσπάθειες όλων των κρατικών φορέων που παρευρίσκονται εδώ καθώς και της Κεντρικής Κυβέρνησης της Λ.Δ. της Κίνας διότι απέδειξαν πως λειτουργώντας συντονισμένα μπορούν να  καταφέρουν πολλά".

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε :

"Το συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα στο Πεκίνο, σε μία από τις πιο μολυσμένες ατμοσφαιρικά πόλεις του κόσμου, είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που χλευάζουν την κινεζική κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει βήματα μπροστά και αδιαφορεί για τον περιορισμό της οικολογικής μόλυνσης και την βελτίωση του αέρα που αναπνέουμε.  Το πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη δεν έχει εξαλειφθεί τελείως αλλά τα σημάδια βελτίωσης είναι αισθητά, εύχομαι τα επόμενα χρόνια να μπορούμε όλοι μας να λέμε περήφανα ότι ζούμε στην πιο «Πράσινη» πρωτεύουσα του κόσμου".

Ερωτηθείς για την περιβαλλοντική κατάσταση στην Ελλάδα και την μηδενική μόλυνση του αέρα στο «Αιγαίο Πέλαγος» δήλωσε :

"Πως οι περισσότεροι φίλοι Κινέζοι που επισκέπτονται την Χώρα μας ταξιδεύουν στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Σαντορίνη όχι μόνον για το καθαρό περιβάλλον και τον καθαρό αέρα, αλλά διότι το Αιγαίο Πέλαγος και οι ομορφιές του είναι ένας από τους λίγους παραδείσους πάνω στην Γη".

?a?as?e??, 13 Νοεμβρίου 2015
Εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας CIBMat, Centre for Innovative Building Materials & υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας της ΕΒΕΤΑΜ με το RWTH Aachen University

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας CIBMat, Centre for Innovative Building Materials  και η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας της ΕΒΕΤΑΜ με το RWTH Aachen University.  

Η πρωτοβουλία CIBMat στοχεύει στη βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων δομικών υλικών και προϊόντων στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσα από την παραγωγή και τις εξαγωγές διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσιάσθηκαν οι νέες προοπτικές του τομέα των δομικών υλικών που θα υπηρετήσει η σύμπραξη CIBMat η οποία αποτελεί εξέλιξη της ερευνητικής συνεργασίας της ΕΒΕΤΑΜ με το Ινστιτούτο ΙΤΑ του RWTH Aachen University. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν οι βασικές αρχές και στοχεύσεις της πρωτοβουλίας CIBmat καθώς επίσης και παραδείγματα καινοτομιών στον κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών.

Το CIBMat φιλοδοξεί να στηρίξει και να ενισχύσει τεχνολογικά τους κλάδους παραγωγής δομικών υλικών καθώς επίσης και τον τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα και την Τουρκία, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν διαχρονικά την ίδια απειλή του σεισμού, ενώ ταυτόχρονα ο τομέας των δομικών υλικών και ο συναφής κλάδος των κατασκευών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνεργασία ΕΒΕΤΑΜ – ΙΤΑ ξεκίνησε από εφαρμογές στην κλωστοϋφαντουργία, τα λειτουργικά ενδύματα και τα μέσα ατομικής προστασίας. Πλέον η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στα καινοτόμα δομικά υλικά τα οποία μπορούν να υποστηρίζουν νέες κατασκευαστικές αντιλήψεις και σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την αντισεισμικότητα των κατασκευών, τη λειτουργικότητα, την αειφορία και την ενεργειακή αυτονομία.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Υφυπουργός Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη, ο κος Ismail Gülle, Chairman of Istanbul Textile and Raw Material Exporters Association, ο Αντιπρύτανης Marmara University Prof. Dr. Mehmet Akalin, ο Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κος Μιχάλης Σιαμίδης, ο Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Ελλάδος κος Βασίλης Μασσέλος και ο Πρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., κος Θωμάς Παπαλιάγκας. Επίσης χαιρετισμό απέστειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Δημήτρης Μάρδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες από τον κλάδο των δομικών υλικών όπως ΤΙΤΑΝ, NORDIA, LAFARGE BETON, SIKA, THRAKON, ISOMAT, ΑΓΕΤ, ΛΑΡΚΟ κ.α., μέλη του ΕΒΕΑ, βιομηχανικοί Σύνδεσμοι και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας όπως το ΕΜΠ, Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Prof. Dr. Thomas Gries, καθηγητής στο RWTH Aachen University και Διευθυντής του Ινστιτούτου ΙΤΑ.

 

Σχετικά δημοσιεύματα

http://e-thessalia.gr/?x=12&y=1&s=%CE%95%CE%92%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9C

http://www.bluebirds.gr/cibmat-ellinotoyrkiki-synergasia-gia-asfali-ktiria.aspx

http://www.kathimerini.gr/838657/article/oikonomia/real-estate/proswpa-kai-pragmata

 

?a?as?e??, 30 Οκτωβρίου 2015
Ολοκλήρωση του έργου ΠΑΒΕΤ 1477-ΒΕΤ-2013

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φυσικό αντικείμενο του έργου βιομηχανικής έρευνας με τίτλο: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ” (ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ) (Κωδικός έργου: ΠΑΒΕΤ 1477-ΒΕΤ-2013), το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013.

Συντονιστής του έργου ήταν η εταιρεία NORDIA και στην σύμπραξη συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες ΒΙΒΕΧΡΩΜ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ενώ η ΕΒΕΤΑΜ συμμετείχε ως υπεργολάβος.

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη κονιαμάτων με μειωμένο ενεργειακό & περιβαλλοντικό αποτύπωμα αξιοποιώντας παραπροϊόντα από διάφορες εξορυκτικές και μεταποιητικές διεργασίες:
 1. Ιλύ από τη φυσικοχημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας χρωμάτων
 2. Παραπροϊόντα/υπολείμματα εξορυκτικών διεργασιών
 3. Παραπροϊόντα της κεραμικής βιομηχανίας.

Το έργο μελέτησε την ανάπτυξη ειδικών κονιαμάτων και έδειξε οτι:

 1. Τα απορρίμματα της κεραμοποιίας και τα δουνιτικά απορρίμματα της εξορυκτικής διεργασίας του μαγνησίτη μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς στην παραγωγή πυρίμαχου κονιάματος για ειδικές χρήσεις, με αυξημένες αντοχές ακόμα και μετά την έκθεσή τους στις  υψηλές θερμοκρασίες χρήσης.
 2. Η ιλύς της χρωματοβιομηχανίας οδηγεί σε προϊόντα με βελτιωμένες αντοχές: επισκευαστικά κονιάματα, λάσπη κτισίματος, κονιάματα πληρώσεως δαπέδων, κόλλες πλακιδίων και με βελτίωση της φυσικοχημικής επεξεργασίας της δύναται να αξιοποιηθεί βιομηχανικά.
 3. Το μαγνησιακό τσιμέντο τύπου SOREL και τα δουνιτικά απορρίμματα μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς στην παραγωγή δαπέδων εσωτερικών χώρων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη στη φάση αξιοποίησης των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του έργου.

 

 

 
   
???t?, 06 Οκτωβρίου 2015
Ένταξη της ΕΒΕΤΑΜ A.E. στα μέλη των συμφωνιών ENEC και CCA

   Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πιστοποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων EEPCA (European Electrical Products Certification Association) ενέταξε την ΕΒΕΤΑΜ, μετά από αξιολόγηση, στα μέλη των συμφωνιών ENEC και CCA (CENELEC Certification Agreement).

   Το φάσμα των προϊόντων που καλύπτουν οι συμφωνίες περιλαμβάνει:

 • Οικιακές συσκευές
 • Φωτιστικά
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων

   Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα ENEC πιστοποιούνται πέραν της υποχρεωτικής σήμανσης CE, ως εξαιρετικής ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ENs και ως εκ τούτου μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να τοποθετηθούν στα πλέον απαιτητικά τμήματα της αγοράς.

   O συστηματικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και οι εργαστηριακοί έλεγχοι των προϊόντων γίνονται αποκλειστικά και μόνον από φορείς πιστοποίησης και Εργαστήρια που είναι μέλη των συμφωνιών ENEC και CCA.

   Η ένταξη της ΕΒΕΤΑΜ στην συμφωνία CCA (CENELEC Certification Agreement) δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες κατασκευαστές που είναι κάτοχοι του σήματος συμμόρφωσης της ΕΒΕΤΑΜ, να αποκτήσουν επιπλέον αντίστοιχα σήματα συμμόρφωσης και από άλλους φορείς πιστοποίησης που είναι επίσης μέλη της συμφωνίας CCA με απλές διαδικασίες, και έτσι να διευρύνουν το εμπορικό τους πλεονέκτημα και σε αγορές άλλων Ευρωπαϊκών κρατών.

   Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που είναι μέλος των συμφωνιών ENEC και CCA.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Παράρτημα Αθηνών της Εταιρείας και συγκεκριμένα στους κ.κ. Σώζοντα Βασιλάκο (s.vasilakos@ebetam.gr) και Νίκο Δεφίγγο (n.defingos@ebetam.gr) και στο τηλέφωνο +30 210 9234932.

??µpt?, 24 Σεπτεμβρίου 2015
GEDRT - TEXTRANET meetings

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η ετήσια συνάντηση του δικτύου GEDRT και η Ετήσια Γενική Συνέλευση του δικτύου TEXTRANET.  Τις συναντήσεις οργάνωσε και φιλοξένησε η ΕΒΕΤΑΜ.

Στα δύο δίκτυα συμμετέχουν τα πιο σημαντικά τεχνολογικά κέντρα της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης και τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων και στην ανάπτυξη των καινοτομιών στα νέα υλικά, τα προϊόντα και τις παραγωγικές διεργασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώην ΕΤΑΚΕΙ και τώρα Παράρτημα Αθηνών της νέας ΕΒΕΤΑΜ, υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου TEXTRANET (European Network of Textile Research Organizations).  

Στις συναντήσεις συμμετείχαν συνολικά 36 Γενικοί Διευθυντές τεχνολογικών κέντρων, μεταξύ των οποίων του Ινστιτούτου ΙΤΑ του Πανεπιστημίου του Aachen (Γερμανία), CITEVE (Πορτογαλία, 11 εκ. €), CENTEXBEL (Βέλγιο, 14 εκ. €), HOHENSTEIN (Γερμανία, 64 εκ. €), ΑΙΤΕΧ (Ισπανία, 19 εκ. €), καθώς και ο Δ/ντής Έρευνας του ITV Denkendorf (Γερμανία, ετήσιος τζίρος 31 εκ. €), ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε για πρώτη φορά την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που συνδυάζει νηματοποίηση και πλοκή σε μία διεργασία, όπως θα παρουσιαστεί στην επόμενη έκθεση ITMA στο Μιλάνο.  Στις συναντήσεις συμμετείχαν και τεχνολογικά κέντρα από τη Λιθουανία, τη Τσεχία, την Πολωνία, την Τυνησία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος, κ. Θεόφιλος Ασλανίδης, παρουσίασε στοιχεία για την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει πως παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους ισχυρότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας με αξία εξαγωγών 1,5 δις ΕΥΡΩ ετησίως και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους στη συνολική παραγωγική αλυσίδα του κλάδου.

Τις συναντήσεις χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., κ. Θωμάς Παπαλιάγκας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αναδείξει τις προοπτικές  ανάπτυξης του κλάδου αλλά και της νέας ΕΒΕΤΑΜ η οποία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη δημιουργία  πόλων  έξυπνης εξειδίκευσης για το μετάξι στη Θράκη και για το βαμβάκι στη Θεσσαλία.

Η ΕΒΕΤΑΜ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαιτέρως τις χορηγούς εταιρείες ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (www.thrakika.gr), ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. (www.siamidis.eu), ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ Α.Ε. (www.tsiakiris.gr) και Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ – Λ. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (www.batsios.gr), η ανταπόκριση και συμπαράσταση των οποίων συνέβαλλε στην επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων.

??µpt?, 24 Σεπτεμβρίου 2015
Επέκταση της συνεργασίας με την εταιρεία OUCE στην Κίνα

Συνεχίζεται με επιτυχία για δεύτερο χρόνο η συνεργασία της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με την εταιρεία OUCE (www.oucegroup.com) στην Κίνα.  Η εταιρεία OUCE, η οποία εδρεύει στη Σαγκάη και διατηρεί πέντε παραρτήματα στην Κίνα, γιορτάζει φέτος την επέτειο 10 ετών από την ίδρυσή της και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στο χώρο των πιστοποιήσεων και ελέγχων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί από κοινού έργα πιστοποίησης σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες, τα οποία αφορούν σε εξοπλισμό υπό πίεση και σε εξοπλισμό πλοίων.

Η συνεργασία επεκτείνεται πλέον σε πιστοποιήσεις εξαρτημάτων ανελκυστήρων και επιθεωρήσεις τρίτου μέρους (third party inspection).  Παρέχονται επίσης υπηρεσίες ελέγχου συσκευασίας και φόρτωσης υλικών από έμπειρο προσωπικό.

S?ίίat?, 12 Σεπτεμβρίου 2015
Συνεργασία με Κίνα για εξαγωγή προϊόντων

Σύσκεψη στην ΕΒΕΤΑΜ με τη συμμετοχή του ΤΕΕ και του Επιμελητηρίου

Εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας ελληνοκινεζικής, εμπορικής, βιομηχανικής ή άλλης επισκέφτηκε χθες η εμπορική ακόλουθος της κινεζικής πρεσβείας Zhou Ruojun, η οποία συναντήθηκε το μεσημέρι με τον πρόεδρο της ΕΒΕΤΑΜ Θωμά Παπαλιάγκα, την πρόεδρο του ΤΕΕ, Νάνσυ Καπούλα, και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλη Μπασδάνη, στην έδρα της ΕΒΕΤΑΜ στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή.

Η εμπορική ακόλουθος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλία και το Βόλο, καθώς δεν γνώριζε για τη βιομηχανική υποδομή που διαθέτει. «Είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση. Την ενδιέφερε πάρα πολύ η περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου. Φανταστείτε ότι επειδή είναι σχετικά καινούργια τώρα ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει κάποια ψήγματα βιομηχανίας ακόμη και δεν έχει μόνο τουρισμό και ελαιόλαδο όπως είναι γνωστή στο εξωτερικό» είπε ο κ. Παπαλιάγκας.

 Η ΕΒΕΤΑΜ θεωρεί ότι έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας σε νέα επίπεδα. «Λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν τα capital controls προκλήθηκε ένα μικρό πρόβλημα σε κάποιες εισαγωγές- εξαγωγές και γενικά στις συναλλαγές, αλλά νομίζω ότι σιγά - σιγά θα αποκατασταθεί και γι’ αυτό προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις όσο θα αποκαθίσταται και η οικονομική ομαλότητα στη χώρα» είπε ο ίδιος.

Η ΕΒΕΤΑM έχει ήδη με την CQM μία θεσμική συνεργασία την οποία έχει υπογράψει από πέρυσι. «Αυτή προωθήθηκε ακόμη περισσότερο με τις επιτόπιες επισκέψεις και των δύο πλευρών. «Συζητάμε για τους κλάδους των συνεργασιών μεταξύ των οποίων η μεταλλουργία, τα τρόφιμα, κάποιες περιπτώσεις με το Εμπορικό Επιμελητήριο τον τουρισμό, το λάδι» είπε ο πρόεδρος.

Η συνεργασία της ΕΒΕΤΑΜ με την CQM άνοιξε τις πόρτες στο εμπόριο από και προς την Κίνα. Ο κ. Παπαλιάγκας είπε ότι «υπήρξε ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές πρεσβείες και εμπορικούς ακολούθους ενδεχομένως για να εξεταστεί το ενδεχόμενο η ΕΒΕΤΑΜ να πιστοποιεί τα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, καθώς οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αλλά πάντως σε πολύ ελπιδοφόρες σε αντίθετη κατεύθυνση από τις οικονομικές εποχές που ζούμε» κατέληξε.

Σε αυτή τη συνεργασία το ΤΕΕ ανέλαβε να παίξει ενεργό ρόλο συνδέσμου. Η κ. Καπούλα ανέφερε ότι «εμείς εξουσιοδοτηθήκαμε να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία της περιοχής για να μπορέσουν κι από την πλευρά της Κίνας να καταλάβουν που μπορούν να επενδύσουν. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή που διανύουμε να δώσουμε δυνατότητες για νέες επενδύσεις και το ΤΕΕ θα είναι σύμμαχος και συνεργάτης σε όλη αυτή τη διαδικασία» πρόσθεσε.

Μία πρώτη ευκαιρία να αναδείξουμε ποια είναι η περιοχή μας παραγωγικά, είναι για το Επιμελητήριο Μαγνησίας αυτή η συνεργασία. Ο κ. Μπασδάνης είπε ότι «πρέπει να δώσουμε την εικόνα των επιχειρήσεων και να στείλουμε ένα μήνυμα στις τοπικές επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας αυτές που επιθυμούν να εξάγουν στην Κίνα για να τις στηρίξουμε σε αυτήν την προσπάθεια με την πρεσβεία και την εμπορική ακόλουθο. Να ενισχύσουμε την ελληνική εξαγωγή και κυρίως την τοπική στην Κίνα» κατέληξε.

Σχετικά δημοσιεύματα

http://e-thessalia.gr/kinezi-me-to-vlemma-se-topika-proionta-th/

 

??µpt?, 13 Αυγούστου 2015
Οι νέες διαπιστευμένες μας δραστηριότητες στα Ξενοδοχεία & ΕΕΔΔ και Καταδυτικά Κέντρα

Mετά την πρόσφατη διαπίστευσή μας από το ΕΣΥΔ και την επίσημη έκδοση του πιστοποιητικού, στις δραστηριότητες της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται :

 • Έλεγχος και αξιολόγηση για την κατάταξη Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) - σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Νόμος 4276/ΦΕΚ 155Α/30.07.14, Υπουργικές Αποφάσεις 219/ΦΕΚ 14/Β/12.01.15, 216/ΦΕΚ 10/Β/09.01.15, 21185/ΦΕΚ 2840/Β/22.10.14, ΦΕΚ 69/Β/16.01.15)

 • Έλεγχοι και αξιολογήσεις καταδυτικών κέντρων ως προς την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης και συνοδευόμενης κατάδυσης και εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14464 και το κανονιστικό καθεστώς (νόμος N. 3409/2005, ΥΑ 2123/02/2006).

?et??t?, 15 Ιουλίου 2015
Ημερίδα στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ 1477-ΒΕΤ-2013

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στη Ριτσώνα, ημερίδα με θέμα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ”.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ” (ΚΟΝΙΕΝΕΡΓΟΝ) (Κωδικός έργου: ΠΑΒΕΤ 1477-ΒΕΤ-2013), το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Η ημερίδα οργανώθηκε από την εταιρεία NORDIA Group (Marmoline), που είναι και ο Συντονιστής του έργου και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ (Παράρτημα Θηβών).  Απευθυνόταν σε στελέχη, μηχανικούς και τεχνικούς από τις εταιρείες NORDIA, EBETAM, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και κάλυψε τα παρακάτω θέματα:

 • Αξιοποίηση ιλύος της χρωματοβιομηχανίας στην παραγωγή τσιμεντοκονιαμάτων
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων εξορυκτικής διεργασίας μαγνησίτη και απορριμμάτων κεραμοποιίας για την ανάπτυξη πυρίμαχου κονιάματος ειδικών εφαρμογών
 • Χρήση του μαγνησιακού τσιμέντου τύπου SOREL και αξιοποίηση παραπροϊόντων ως αδρανών για την παραγωγή επισκευαστικών κονιαμάτων και δαπέδων εσωτερικών χώρων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης
 • Μελέτη της φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της χρωματοβιομηχανίας ΒΙΒΕΧΡΩΜ και χαρακτηριστικά της παραγόμενης ιλύος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Ανοικτή συζήτηση για τις προοπτικές βιομηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην παραγωγή νέων ειδικών κονιαμάτων. Προοπτικές & Προβλήματα .

Με την ευκαιρία της ημερίδας, τα στελέχη της NORDIA, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου δομικών υλικών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Πρόγραμμα ημερίδας

??µpt?, 02 Ιουλίου 2015
Αναβολή του Ελληνοκινέζικου Συνεδρίου για την Πιστοποίηση & Τυποποίηση

Αγαπητοί συνεργάτες και προσκεκλημένοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των εξελίξεων και των ιδιαίτερων συνθηκών, η διεξαγωγή του “Ευρωπαϊκο – Κινεζικού Forum 2015” που διοργανώνεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (EUROPEAN CHINESE CERTIFICATION & STANDARDIZATION FORUM 2015) το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 08/07/2015, αναβάλλεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία.

Ευχαριστούμε για τις δηλώσεις συμμετοχής και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

?a?as?e??, 26 Ιουνίου 2015
Παρουσίαση του Ελληνοκινέζικου Συνεδρίου για την Πιστοποίηση & Τυποποίηση (08.07.2015, 09:00-17:00)

ACTION 24, Εκπομπή "Briefing στην Οικονομία" με τον κ. Χρήστο Κώνστα : https://www.youtube.com/watch?v=fkeZEVN-vlc

??µpt?, 25 Ιουνίου 2015
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην 27η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης (International Quality Network) ΙQNeT

     Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή της 27ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης IQNeT στο Εστορίλ της Πορτογαλίας από 15 έως 19 Ιουνίου 2015.

     Η άψογη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον τοπικό εταίρο-μέλος του Δικτύου τον APCER.  Κατά τις εργασίες της Συνέλευσης, δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη που συμμετείχαν από 33 χώρες από όλον τον κόσμο να ανταλλάξουν εμπειρία και απόψεις πάνω σε θέματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης.

     Το Διεθνές αυτό δίκτυο, δραστηριοποιείται από το 1990, με 36 Φορείς Πιστοποίησης ως εταίρους (partner members) και περισσότερα από 200 συνδεδεμένα μέλη παγκοσμίως.  Με τα κεντρικά γραφεία του να βρίσκονται στην Ελβετία. οι εταίροι και τα μέλη του IQNet έχουν πιστοποιήσει πέραν των 310.000 οργανισμών σε περισσότερες από 150 χώρες, ποσοστό που ανέρχεται στο 30% των πιστοποιήσεων παγκοσμίως.

     Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελώντας μέλος του IQNeT από τον Σεπτέμβριο του 2012, προσφέρει στους πελάτες της (επιχειρήσεις και οργανισμούς) πιστοποιητικά τα οποία διαθέτουν αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα στην Διεθνή Κοινότητα της Επιχειρηματικότητας εξυπηρετώντας το σκοπό της ίδρυσης του Δικτύου «μια φορά πιστοποιημένος, παντού αναγνωρισμένος». 

???t?, 09 Ιουνίου 2015
Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων

Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου –ΥΜΕ: ΑΔΑ: 7ΣΦ8465ΦΘΘ-ΛΞΔ - YA Αρ. Πρωτ.: 2779/79, 2 Ιουνίου 2015), ολοκληρώθηκε η αναγνώριση της εταιρείας μας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β, στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ.

Σύμφωνα με την Αναγνώριση μας μπορούμε να εποπτεύσουμε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών – ελέγχων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για :

 • Επιμέρους (μεμονωμένες) εγκρίσεις τύπου, με αρ. πιστοποιητικού DTO-003-M
 • Εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρής σειράς, με αρ. πιστοποιητικού DTO-004
 • Ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου, με αρ. πιστοποιητικού DTO-002-Ε

οχημάτων κατηγοριών Μ, Ν, Ο.

Με την υφιστάμενη αναγνώριση μας ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Γ για την πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής (Παράρτημα Χ της οδηγίας 2007/45/ΕΕ) προσφέρουμε το πλήρες πακέτο υπηρεσιών στους κατασκευαστές οχημάτων στα πλαίσια των διαδικασιών της έγκρισης τύπου.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (www.ebetam.gr) ως εθνικός φορέας πιστοποίησης, και ως μοναδικός αμιγώς ελληνικός οργανισμός παρέχει αυτές τις υπηρεσίες με τους βέλτιστους οικονομικούς όρους και την αμεσότερη ανταπόκριση.

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς σας για τις εγκρίσεις τύπου. 

 
   

 
   

 

 

?a?as?e??, 05 Ιουνίου 2015
Πρόσκληση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_29.06.2015
?a?as?e??, 05 Ιουνίου 2015
Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014
?a?as?e??, 05 Ιουνίου 2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014
??µpt?, 07 Μαϊου 2015
Επιχειρηματικό ταξίδι του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θωμά Παπαλιάγια στη Κίνα

Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το δεύτερο επιχειρηματικό ταξίδι του προέδρου του Δ.Σ. της EBETAM A.E. Θωμά Παπαλιάγκα στην Κίνα, κατόπιν προσκλήσεως της συνεργαζόμενης μεγάλης κινέζικης εταιρίας πιστοποιήσεων CQM-PCC.  Το ταξίδι περιελάμβανε συναντήσεις με μεγάλους κυβερνητικούς φορείς και πελάτες.

Ειδικότερα, μεταξύ πολλών άλλων διεξήχθησαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ με την China National Standardization Institute (CNIS), με την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινής συνεργασίας στον τομέα της διαπίστευσης, εναρμόνισης μεταξύ προτύπων ΕΕ και Κίνας.  Ειδικότερα, τα μέρη κατέληξαν σε στενότερη συνεργασία τόσο όσον αφορά στη διαπίστευση της EBETAM στην Κίνα δια της συνεργαζόμενης CQM-PCC όσο και στην τριμερή συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.  Στη συνάντηση εργασίας παρέστησαν εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. της EBETAM Θ. Παπαλιάγκα, του ειδικού συμβούλου της EBETAM στην Κίνα κ. Δημήτρη Μούρσα, του διευθύνοντος συμβούλου της CQM-PCC Li Tienan και ο Διευθυντής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κίνα κ. Εμμανουήλ Στάντζος, ο οποίος έθεσε θέματα που άπτονται της βελτίωσης της διαδικασίας εισαγωγών των ελληνικών προϊόντων στην Κίνα (http://en.cnis.gov.cn/zdxw/201504/t20150422 20388.shtml).

Η αντιπροσωπεία της EBETAM είχε συνάντηση εργασίας με τη CHEARI (China Household Electric Appliance Research Institute), με την οποία κατέληξαν σε τριμερή συνεργασία EBETAM, CQM-PCC και CHEARI στον τομέα της πιστοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που εξάγονται από την Ευρώπη στην Κίνα.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία της EBETAM είχε συναντήσεις εργασίας με το Κέντρο Έρευνας Δέρματος και Υποδημάτων Κίνας (CLF - China Leather& Footwear Industry Research Institute), με το οποίο κατέληξαν στη συνεργασία σε επίπεδο πιστοποίησης αλλά και κλαδικής πολιτικής στο δέρμα, τη γούνα και το υπόδημα, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ EBETAM και Συνδέσμου Βυρσοδεψών.

Στην Tianjin, το μεγαλύτερο βόρειο λιμάνι της Κίνας στον Ειρηνικό Ωκεανό, η αντιπροσωπεία της EBETAM παρέστη και έλαβε μέρος σε επιθεώρηση ηλεκτρικών συσκευών, ενώ είχε συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση της Tianjin Port Free Trade Zone από κοινού με τη διοίκηση της CQM-PCC και εξέτασαν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν ως συνεργαζόμενοι φορείς να δραστηριοποιηθούν με δική τους δομή στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου, που ξεκινά τη λειτουργία της και στην οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί όλες οι παγκόσμιας εμβέλειας παραγωγικές βιομηχανίες.

Πολύ σημαντική επίσης υπήρξε η συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση της CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China), με την οποία κατέληξαν σε απόφαση για τριμερή κοινή προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών προσέγγισης των προτύπων και πρωτοκόλλων μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας αλλά και στην κατάθεση κοινών τετραμερών προτάσεων για κοινά ερευνητικά προγράμματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαπίστευσης διαφόρων προϊόντων που εξάγει η χώρα μας στην Κίνα. Στη συνάντηση παρέστησαν εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. της EBETAM Θ. Παπαλιάγκα , του ειδικού συμβούλου της EBETAM στην Κίνα κ. Δημήτρη Μούρσα, της αντιπροσωπείας της CQM-PCC και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κίνα κ. Γεώργιος Σακουφάκης.

Συμπερασματικά, πολύ σημαντική πρόοδος σημειώθηκε συνολικά στη συνεργασία ΕΒΕΤΑΜ και CQM-PCC τόσο ως προς το βάθος όσο και ως προς το εύρος των πεδίων διαπίστευσης αλλά και την αμοιβαία εκπαίδευση επιθεωρητών.  Τέλος, αποφασίστηκε η διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού-Κινεζικού Forum για την Τυποποίηση και την Πιστοποίηση με διοργανωτές την ΕΒΕΤΑΜ, CQM-PCC και τη SESEC στην Αθήνα τον προσεχή Ιούνιο.

"Η συνεργασία μεταξύ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και CQM-PCC προχωρεί με γρήγορα βήματα, εμβαθύνεται και διευρύνεται στα πεδία διαπίστευσης, με σκοπό τη διευκόλυνση των εξαγωγών προς την Κίνα αλλά και την πιστοποίηση των εισαγομένων στην Ευρώπη προϊόντων. Τομείς όπως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, η γεωργία και η ναυτιλία-κατασκευή πλοίων βρίσκονται σε προτεραιότητα. Επίσης η ΕΒΕΤΑΜ στα πλαίσια της αποστολής της ως εθνικού φορέα πιστοποιήσεων, βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια επιτάχυνσης της προσέγγισης των συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης Ε.Ε. καιΛ.Δ.Κίνας και συμμετέχει σε προτάσεις για κοινά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι καινοτόμα προϊόντα της ΕΒΕΤΑΜ κινούν το αγοραστικό ενδιαφέρον πολύ μεγάλων βιομηχανιών της Ασίας, που σημαίνει ότι πλέον είμαστε σε θέση να εξάγουμε εκτός από πιστοποιήσεις και καινοτομία", δήλωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Θωμάς Παπαλιάγκας.

 

???t?, 05 Μαϊου 2015
Επίσκεψη εκπροσώπων της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στον Εθνικό Οργανισμό Προτύπων της Κίνας
?et??t?, 18 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση για την 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ της 40ης 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε._06.03.2015
???t?, 17 Φεβρουαρίου 2015
Διαπίστευση σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων TELEFERIQUE

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., συνεχίζοντας μία πρωτοπόρα πορεία κάλυψης δύσκολων και σύνθετων από πλευράς επιθεωρήσεων ελέγχων και πιστοποίησης τομέων, αξιολογήθηκε θετικά από το ΕΣΥΔ για την διαπίστευσή της στην οδηγία 2000/9/ΕΚ που αφορά εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (TELEFERIQUE) με τα υποσυστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας αυτών.

Προσφέρεται με τον τρόπο αυτό μία ελληνική υπηρεσία κάλυψης των αναγκών ελέγχων και πιστοποίησης στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, αλλά και του εξωτερικού τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και στην αναβάθμιση ή σημαντικές μετατροπές σε υφιστάμενες.

?et??t?, 21 Ιανουαρίου 2015
Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. κ. Θωμά Παπαλιάγκα για την συνεργασία με την CQM
??µpt?, 15 Ιανουαρίου 2015
Πρόσκληση για την 40η 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε._06.02.2015
?e?t??a, 12 Ιανουαρίου 2015
Μεγάλη συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και της κινεζικής CQM Co. Ltd για την αμφίδρομη πιστοποίηση προϊόντων & υπηρεσιών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

   Η  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο μοναδικός ελληνικός φορέας πιστοποιήσεων δημοσίου συμφέροντος, υπέγραψε σημαντικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με τον κινεζικό οργανισμό CQM (China Quality Mark Certification Group) www.cqm.com.cn, έναν από τους μεγαλύτερους κρατικούς κινέζικους φορείς πιστοποιήσεων με γραφεία στις 30 σημαντικότερες κινεζικές πόλεις.

   Η συμφωνία υπεγράφη την Παρασκευή 9 Iανουαρίου 2015 στην Αθήνα και με την ενεργοποίησή της αναμένονται σημαντικά οφέλη : 

 • Η Ελλάδα μέσω της ΕΒΕΤΑΜ, καθίστανται πλέον και «πύλη» πιστοποίησης εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η κινεζική CQM θα μπορεί να πιστοποιεί αντίστοιχα -σε συνεργασία με την ΕΒΕΤΑΜ- προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τελικό προορισμό την Κίνα.
 • Η  ΕΒΕΤΑΜ θα μπορεί να πιστοποιεί κατ’αποκλειστικότητα, προϊόντα πελατών της CQM και σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται η τελευταία, όπως : Αυστραλία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ινδία, Ινδονησία, Βιετνάμ κ.λ.π.

   Η συμφωνία αυτή καθιστά την ΕΒΕΤΑΜ φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και χορήγησης των ευρωπαϊκών σημάτων πιστοποίησης και στην Κίνα μέσω της CQM και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον τζίρο της Εταιρείας.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ. Θωμάς Παπαλιάγκας, δήλωσε :

«Η σημερινή τελετή επισφραγίζει μια μακρά προσπάθεια προετοιμασίας αυτής της συνεργασίας, ενώ αποτελεί συνάμα μια μεγάλη πρόκληση για τις δύο εταιρείες.  Η CQM συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες πιστοποιήσεων με πολύ μεγάλο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην Κίνα.  Στα πλαίσια αυτά η εναρμόνιση και απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών στον τόπο παραγωγής θα διευκολύνει τις εκατέρωθεν εξαγωγές.  Η εξασφάλιση ελληνικών σημάτων ποιότητας σε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως τα παραδοσιακά και τα βιολογικά δίνει υπεραξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

   Ο κ. Li Tien An, Διευθύνων Σύμβουλος της CQM δήλωσε :

«Η συμφωνία αυτή συνιστά για εμάς μια σημαντική διεθνή συνεργασία που έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης στους πελάτες μας.  Η εναρμόνιση των διαδικασιών πιστοποίησης θα ωφελήσει σημαντικά τους πελάτες μας μέσω της απλοποίησης αυτών των διαδικασιών και της μείωσης του σχετικού κόστους.  Προσβλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή θα γίνει η «γέφυρα» που θα ενισχύσει περαιτέρω την ελληνοκινεζική οικονομική συνεργασία».

   Τέλος, ο κ.Στέφανος Ησαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece χαιρετίζοντας την εκδήλωση, δήλωσε :

«Από μέρους μας στο Enterprise Greece, χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και του κρατικού κινεζικού φορέα πιστοποίησης CQM.  Στο Enterprise Greece, καταβάλουμε συστηματικές προσπάθειες με στόχο την προώθηση επενδύσεων και συνεργασιών όπως αυτή, μέσω της πλατφόρμας μας, η οποία παίζει το συνδετικό αυτό ρόλο, φέρνοντας κοντά εταιρείες και επενδυτές μεταξύ των δύο χωρών.  Σε συνέχεια της στρατηγικής σημασίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σημερινή συμφωνία προστέθηκε άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα επενδύσεων και συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.  Το Enterprise Greece, σε στενή συνεργασία με την ΕΒΕΤΑΜ, εξερεύνησαν από κοινού την αγορά της Κίνας για τον εντοπισμό κατάλληλων συνεργατών.  Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο της συνεργασίας της χώρας μας με την Κίνα, όπως για παράδειγμα τη συναρμολόγηση κινεζικών προϊόντων στην Ελλάδα».

Σχετικά δημοσιεύματα

http://www.capital.gr/capitaltv/video.asp?id=2942

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113428321#

http://www.fortunegreece.com/article/simfonia-tin-kineziki-cqm-ektoxevi-tin-evetam

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=665940#.VLOnjAdRT_8.email

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/900007/ellino-kineziki-summaxia-ston-tomea-pistopoiisis

http://www.toxrima.gr/evetam-i-ellada-ginete-pili-pistopiisis-kinezikon-proionton

http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=21&aid=88036#.VLPj43u3viI

http://chinaandgreece.com/el/agreement-mirtec-s-china-quality-mark-certification-group/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???t?, 30 Δεκεμβρίου 2014
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην επιθεώρηση παραλαβής των νέων αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Η νέα συνδυασμένη εγκαταστάση "Αφροδίτη" και "Βάκχος" αποτελείται από τους δύο πιο σύγχρονους αναβατήρες της χώρας μας.  Ο ενδιάμεσος συνδετήριος σταθμός, κατατάσσει την συνολική εγκατάσταση ανάμεσα στις πιο μοντέρνες και τεχνολογικά εξελιγμένες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο Τομέας Επιθεωρήσεων Ανυψωτικών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πραγματοποίησε την επιθεώρηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.  Συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην μεταφορά (μετάδοση) τεχνογνωσίας στη χώρα μας και καθίσταται από τους πρωτοπόρους φορείς επιθεωρήσεων και ελέγχων στην Ελλάδα.

?et??t?, 24 Δεκεμβρίου 2014
Διαπίστευση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων

Ολοκληρώθηκε, μετά την επιτυχή αξιολόγηση μας από το ΕΣΥΔ, η επέκταση του Πιστοποιητικού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020  της εταιρείας μας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β, στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ.

Σύμφωνα με την διαπίστευση μας μπορούμε να εποπτεύσουμε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών – ελέγχων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, για επιμέρους (μεμονωμένες), και εθνικές μικρής σειράς, Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων κατηγοριών Μ, Ν, Ο.

Η εμπεριστατωμένη και βαθιά γνώση μας σε θέματα επιθεωρήσεων και τεχνικών ελέγχων, σε συνάρτηση με το βέλτιστο κόστος και χρόνο παροχής των υπηρεσιών μας αποτελούν το μεγάλο μας πλεονέκτημα.

Είμαστε στη διάθεσή των Ελλήνων, και όχι μονό, κατασκευαστών και αντιπροσώπων Οχημάτων να τους ενημερώσουμε για θέματα σχετικά με τις Εγκρίσεις Τύπου.

???t?, 17 Ιουνίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ NANOTEXNOLOGY 2014

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. θα συμμετάσχει, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network στην Έκθεση "NANAOTEXNOLOGY 2014", που διοργανώνεται στις 5-12 Ιουλίου 2014 στο συνεδριακό κέντρο Porto Palace – Θεσσαλονίκη.  

http://www.nanotexnology.com/

Παράλληλα είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων και αναζήτησης συνεργατών για ερευνητικά προγράμματα NANOTEXNOLOGY 2014 που διοργανώνεται 9 Ιουλίου στα πλαίσια της έκθεσης.

https://www.b2match.eu/nanotexnology2014/

 

??µpt?, 05 Ιουνίου 2014
Πρόσκληση για την 39η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε._27.06.2014
??µpt?, 05 Ιουνίου 2014
Ισολογισμός Χρήσης 2013 & Εκθεση Ορκωτών Λογιστών
?a?as?e??, 23 Μαϊου 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. θα συμμετάσχει, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network στην Έκθεση "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014", που διοργανώνεται στις 2-6 Ιουνίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo - Περίπτερο 1.127.  

 http://www.posidonia-events.com/

Παράλληλα είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης επιχειρηματικων συναντήσεων MARIMATCH 2014 που διοργανώνεται στις 4 και 5 Ιουνίου στα πλαίσια της έκθεσης.

http://www.b2match.eu/marimatch2014/

??µpt?, 24 Οκτωβρίου 2013
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PASSIEXPO 2013

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. θα συμμετάσχει, ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network στην Έκθεση "ΣΥΝΕΔΡΙΟ PASSIEXPO 2013", που διοργανώνεται στην Αθήνα (25-26 Οκτωβρίου, Τεχνόπολις στο Γκάζι για τα Παθητικά Κτίρια και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια - Περίπτερο C08.   http://passiexpo.com/

?e?t??a, 02 Σεπτεμβρίου 2013
SAFEPROTEX - Final Conference

Το Τελικό Συνέδριο για το έργο SAFEPROTEX θα πραγματοποιηθεί στο Tampere University of Technology (TUT) στη Φινλανδία την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2013. Στο Συνέδριο αυτό που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Tampere, την ΕΒΕΤΑΜ και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, θα παρουσιαστούν τα τελευταία επιτεύγματα του έργου καθώς και τα πρωτότυπα ενδύματα προστασίας για εκείνους που επιχειρούν σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης όπως Επιχειρήσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πλημμύρες, χαλάζι, κλπ), Επιχειρήσεις με κίνδυνο έκθεσης σε δασικές πυρκαγιές και Προσωπικό πρώτων βοηθειών που μπορεί να εκτεθεί σε κάθε κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ερευνητικό Έργο SAFEPROTEX στο www.safeprotex.org.

???t?, 23 Ιουλίου 2013
Σεμινάριο για τα Πυρίμαχα Υλικά

Σεμινάριο για τα ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΥΛΙΚΑ

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 | Παράρτημα Θηβών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία  στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στη Ριτσώνα  Σεμινάριο με θέμα τα Πυρίμαχα υλικά, για  στελέχη, μηχανικούς και τεχνικούς  από τις εταιρείες  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και  ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ σε συνεργασία με την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και κάλυψε τα παρακάτω θέματα:

-    Εισαγωγή στην τεχνολογία των πυρίμαχων υλικών. Βασικές αρχές
-    Κατηγοριοποίηση και τρόποι εφαρμογής των πυρίμαχων μαζών
-    Κατηγοριοποίηση και τεχνικές εφαρμογής – τοποθέτησης πυρίμαχων τούβλων
-    Έλεγχος ποιότητας πυρίμαχων υλικών
-    Ανάλυση και επεξήγηση αστοχιών πυρίμαχων επενδύσεων στη βιομηχανία

Με την ευκαιρία του σεμιναρίου, τα στελέχη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στη Ριτσώνα, ενώ παράλληλα έγινε επίσκεψη και στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. στη Ριτσώνα.

????a??, 09 Ιουνίου 2013
Γενική Συνέλευση ΣΕΠΕΕ

http://www.greekfashion.gr/default.asp?pid=10&newsID=211&la=1

??µpt?, 06 Ιουνίου 2013
Ισολογισμός Χρήσης 2012 & Εκθεση Ορκωτών Λογιστών
?e?t??a, 03 Ιουνίου 2013
Πρόσκληση για την 38η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε._28.06.2013
?e?t??a, 08 Απριλίου 2013
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 10ης Απριλίου 2013

Σας γνωρίζουμε ότι, η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 κοινή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με θέμα : «Υποδομές και Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ποιότητα και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020», αναβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους που ανέκυψαν εκτάκτως στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η νέα ημερομηνία της μετ’ αναβολής εκδήλωσης θα ανακοινωθεί με νεότερη πρόσκληση.

???t?, 02 Απριλίου 2013
Εκδήλωση για τις Υποδομές και Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ποιότητα και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020
Σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης εισέρχεται η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με τις εταιρείες ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. καθώς και την απορρόφηση των εργαστηρίων και υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΕΛΟΤ ΑΕ., κατ΄ εφαρμογήν των Ν.  4002/2011και 4038/2012.

Η νέα ΕΒΕΤΑΜ με έδρα τον Βόλο και παραρτήματα σε Αθήνα, Θήβα και Θεσσαλονίκη είναι πλέον ένα πολυκλαδικό – πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται :

 • στους εργαστηριακούς ελέγχους
 • στην πιστοποίηση βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων & υλικών
 • στην πιστοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
 • στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη

Η ΕΒΕΤΑΜ με νέα δυναμική, εργάζεται ως θεσμικός εταίρος της πολιτείας, για την τεχνολογική στήριξη των ελληνικών βιομηχανικών, την ποιότητα, την πιστοποίηση και την καινοτομία.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., συνδιοργανώνουν

την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 13:30

Εσπερίδα με θέμα:

«Υποδομές και Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ποιότητα και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020»

στην Αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Παράρτημα Μαγνησίας (2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος, Βόλος)

Σκοπός της εκδήλωσης είναι αφενός μεν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου  για τη βιομηχανική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα της ποιότητας, αφετέρου η παρουσίαση της νέας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ως του εθνικού φορέα πιστοποίησης, παροχής υπηρεσιών ποιότητας και τεχνολογικής υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας.  Παράλληλα θα παρουσιασθούν οι δράσεις της Γενικής  Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα καθώς και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από το ΕΣΠΑ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
?e?t??a, 18 Φεβρουαρίου 2013
Λειτουργία Εργαστηρίων Ηλεκτρικών Καλωδίων & Χαμηλής Τάσης

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες της

ότι το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων και το Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης λειτουργούν πλέον κανονικά υπό τη Διεύθυνση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στο Περιστέρι (Κηφισού 50, Τ.Κ. 121 33, στις εγκαταστάσεις του ΕΛΟΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κύριο Kώστα Καρινιωτάκη (τηλ. 210 2283 757, e-mail: athens.lab@ebetam.gr) ή τον κύριο Βαγγέλη Κλοκανά (τηλ. 210 9234 932, e-mail: research@ebetam.gr)

?et??t?, 23 Ιανουαρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

     Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2013 στην έδρα της εταιρείας στο Βόλο, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι διαδικασίες απόσχισης του Κλάδου Πιστοποίησης και Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφοράς του στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε..

     Μετά την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. και ΕΚΕΠΥ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιχνιδιών και Πολυμερών και Ελαστικών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρεία ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφέρεται στην εταιρεία «Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που προήλθε από την ως άνω συγχώνευση.

     Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην ΕΒΕΤΑΜ επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο.  Η απορροφούσα εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

     Στην ίδια Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε και η παράταση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των νομίμων χρονικών ορίων.

 

???t?, 22 Ιανουαρίου 2013
Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Networking Event)

Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»:

Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Networking Event)

Το Enterprise Europe Network – Hellas προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο να συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2013, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=15914

???t?, 08 Ιανουαρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανασίου Σκορδά, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346/Β/14.12.2012 και αφορά στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση, ορίζεται η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ως αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και του Πιστοποιητικού Ελέγχου.

?et??t?, 02 Ιανουαρίου 2013
Δημιουργία της Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα

Ημερίδα με θέμα τη "Δημιουργία της Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα" διοργανώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Divani Caravel

??µpt?, 25 Οκτωβρίου 2012
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ στην 28η PHILOXENIA

Η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει στην 28η PHILOXENIA από Πέμπτη 22 μέχρι Κυριακή 25/11/2012 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη (περίπτερο 13, 37Β).

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=2301

S?ίίat?, 20 Οκτωβρίου 2012
IQNet membership

Η ΕΒΕΤΑΜ ενημερώνει τους πελάτες της ότι μετά από επιτυχή αξιολόγηση είναι από τον Οκτώβριο του 2012 μέλος στη Διεθνή Ένωση για την Ποιότητα IQNet.

http://www.iqnet-certification.com/
 

???t?, 09 Οκτωβρίου 2012
Αειφόρος Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Πλήρες Κείμενο της Ανακοίνωσης

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και η ΕΒΕΤΑΜ A.E., στο πλαίσιο του έργου Enterprise Europe Network διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

"Αειφόρος Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων"

την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012, στο Ξενοδοχείο ΜΕΤ (αίθουσα Sirocco)

Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Κανατσούλης, 210 9948432 & Ανδρέας Παπανδρέου, 22620 71811

??µpt?, 02 Φεβρουαρίου 2012
Συνάντηση Εργασίας για τις Πράσινες Προμήθειες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εκδήλωση με θέμα:

«Πράσινες Προμήθειες: Η περίπτωση της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «TexEASTile: Αειφόρος καινοτομία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Πρόγραμμα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του Διαρθρωτικού Ταμείου Interreg IV B, που υλοποιείται από την ΕΤΑΚΕΙ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κος Στέφανος Κομνηνός, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Δημόσιες Προμήθειες που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η ΓΓΕ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο κος Ανδρέας Καλαντζής, Γενικός Διευθυντής της ΕΤΑΚΕΙ. Στις εισηγήσεις των ομιλητών, κας Μαρίας Μανωλάκη, από την Τεχνική Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών, ΓΓΕ, κας Φανής Κοτζιά, Υπεύθυνης Έργου TexEASTile, ΕΤΑΚΕΙ και κας Βίλμας Φωτοπούλου, εκπροσώπου της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Πράσινες Προμήθειες, ΓΓΕ, παρουσιάστηκαν σημαντικά εργαλεία και παραδείγματα που μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες “Πράσινων” Συμβάσεων, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης, αλλά και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της πολιτείας για την προώθηση των πράσινων προμηθειών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι Φορέων, Εταιρειών του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Συλλόγου Κατασκευαστών Ετοίμου Ενδύματος, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με τους ελληνικούς εταίρους του έργου ΕΤΑΚΕΙ (www.etakei.gr, κα Φανή Κοτζιά, e-mail: fkotzia@etakei.gr), και ΣΕΠΕΕ (www.greekfashion.gr, κος Θεόφιλος Ασλανίδης, e-mail: aslanidis@greekfashion.gr) ή να επισκεφθείτε το δικτυακό χώρο www.texeastile.eu.

  wee, tirana.docx, 16kb