Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

???t?, 16 Μαϊου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

Τίτλος σεμιναρίου: «Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 & 9 Ιουνίου 2017

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα

Διάρκεια: 16 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 220€/άτομο.  Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ατόμου από τον ίδιο οργανισμό, θα γίνει έκπτωση 20% στα επόμενα άτομα. 

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μετάβαση στα νέα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη γνώση για την καθιέρωση, λειτουργία και επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης (ποιότητας & περιβάλλοντος) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των νέων προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, μικρές πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, μελέτες περίπτωσης.

Σκοπός σεμιναρίου:

  • Κατανόηση της διεργασιακής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης (ΣΔΠ & ΣΠΔ)
  • Κατανόηση της προσέγγισης διακινδύνευσης στα Συστήματα Διαχείρισης (ΣΔΠ & ΣΠΔ)
  • Κατανόηση των απαιτήσεων των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
  • Κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης  ΕΝ ISO 19011

Σε ποιούς απευθύνεται:

  • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος
  • Στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες σε ΣΔ
  • Συμβούλους για τα ΣΔΠ

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι εκπαιδευόμενοι να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και ειδικότερα για το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 ή / και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Εκπαιδευτικό υλικό: Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου με σημειώσεις σεμιναρίου.

Διαδικαστικά θέματα: Στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής :

FAX : 210-9969850

Email : athens.office@ebetam.gr

Πληροφορίες : 210-9961408, 210-9948432    Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Γκίκα   'Εντυπο δήλωσης συμμετοχής