Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?a?as?e??, 02 Ιουνίου 2017
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Τίτλος σεμιναρίου: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23, 24 & 25 Ιουνίου 2017 (υπό την προϋπόθεση εύλογου αριθμού συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής: Παράρτημα Αθηνών, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 4 (Θησέως), Καλλιθέα, ώρα 08.30 πμ.

Περιγραφή:

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία μας και θα ακολουθήσει πρακτική εξέταση των υποψηφίων νέων αρμοδίων ατόμων που θα περιλαμβάνει ειδική εξέταση σε πραγματικό πυρ/ρα ο οποίος είναι προγραμματισμένος να υποστεί περιοδικό έλεγχο και συντήρηση.

Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις αναγνωρισμένης εταιρείας.

Τις εργασίες ελέγχου θα τις πραγματοποιεί έμπειρος, εξουσιοδοτημένος τεχνίτης.

Ο εξεταζόμενος θα κατευθύνει τις εργασίες του τεχνίτη και θα εξετάζεται για την ορθή τήρηση των ελέγχων που προβλέπονται στα Παραρτήματα IV και V της ΚΥΑ 618/43.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ μια από τις ακόλουθες εναλλακτικές προϋποθέσεις :

  • Να είναι ή Διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός, 
  • Να είναι απόφοιτος τεχνικού ΙΕΚ σε τεχνικό γνωστικό αντικείμενο,
  • Nα διαθέτει τριετή (3), αποδεδειγμένη επισήμως, προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας

Η ισχύς του πιστοποιητικού των εξετάσεων της 25ης Ιουνίου θα είναι 5ετής. 

Από τις επόμενες Εξετάσεις Πιστοποίησης Νέων Αρμοδίων Ατόμων, η διάρκεια του χορηγούμενου Πιστοποιητικού, θα είναι  τριετής (3).

Αυτό κρίνεται απαραίτητο, διότι η πρώτη επαναπιστοποίηση της ικανότητας των Νέων Αρμοδίων Ατόμων είναι πλέον απαραίτητο να ελέγχεται συντομότερα, ώστε να διασφαλίζεται η μετέπειτα 5ης ισχύς των πιστοποιητικών επαναπιστοποίησης.  (Η ισχύς των επαναπιστοποιήσεων παραμένει 5ετής).

Εκπαιδευτικό υλικό: Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου με σημειώσεις σεμιναρίου.

Διαδικαστικά θέματα: Στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δηλώσεις Συμμετοχής : Πληροφορίες : 24210 95342, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Κ. Μεταξοπούλου