Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?a?as?e??, 15 Ιουνίου 2018
Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ στην 29η ΓΣ της Ένωσης Δ.Ε.Υ.Α.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στη Βέροια από 31/05 μέχρι και 02/06 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.  Η ΕΒΕΤΑΜ ήταν παρούσα στην εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. για τις δυνατότητες ελέγχου της ποιότητας των υλικών και ιδιαίτερα των σωλήνων που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για Σύγχρονες Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Έργα, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών και την ενσωμάτωση των νέων καινοτόμων υλικών στα Δημόσια Έργα για ασφαλέστερες και περισσότερο ανθεκτικές κατασκευές με μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς αστοχίες των υλικών κατά τη χρήση.

Τα τεχνικά έργα πρέπει να προδιαγράφονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα του σήμερα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕΤΑΜ κ. Καλαντζής αναφέρθηκε στη νομοθετική πρόβλεψη να διατίθεται το 2% του Προϋπολογισμού των Δημόσιων  Έργων στον έλεγχο της ποιότητας καθώς επίσης και στις δυνατότητες της ΕΒΕΤΑΜ να υποστηρίξει τους ελέγχους της ποιότητας υλικών και κατασκευών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα πρότυπα σε μεγάλη γκάμα υλικών (π.χ. πάσης φύσεως σωλήνες, πλαστικοί σωλήνες, χαλύβδινοι, σωλήνες, τσιμεντοσωλήνες, ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός, φωτιστικά, τσιμέντο, σκυρόδεμα, χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κλπ).  ΦΕΚ 3346/12 (το οποίο και καθιστά την ΕΒΕΤΑΜ επίσημο κρατικό φορέα πιστοποίησης).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΒΕΤΑΜ ΣΤΗ 29η ΓΣ ΕΔΕΥΑ