Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?a?as?e??, 02 Νοεμβρίου 2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001: 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018  που δημοσιεύθηκε στις 12/3/2018 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και στην Ασφάλεια στην Εργασία.

Το νέο πρότυπο ακολουθεί τη δομή των προτύπων ISO 9001 : 2015  και ISO 14001 : 2015 (High Level Structure)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018 έχει δοθεί τριετής μεταβατική περίοδος η οποία ολοκληρώνεται στις 11/3/2021.

Μετά τις 12/3/2021 όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί βάσει του προτύπου OHSAS 18001 : 2017 θα πάψουν να ισχύουν.

Από τις 12/3/2020 όλες οι αρχικές αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις των συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θα γίνονται υποχρεωτικά με το νέο πρότυπο ISO 45001 : 2018.

Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν μετά τις 12/3/2019 με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2008 θα έχουν ισχύ έως την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή έως τις 11/3/2021.

Η ΕΒΕΤΑΜ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας  για την διαπίστευσή της στο νέο πρότυπο ISO 45001 :2018   η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο νέο πρότυπο για την Υγεία και την Ασφάλεια θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.