Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

??΅pt?, 15 Νοεμβρίου 2018
Επέκταση πεδίου διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσής της για την Πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011, η ΕΒΕΤΑΜ με χαρά ανακοινώνει την απονομή του πρώτου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στην εταιρεία "ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στο συγκεκριμένο πρότυπο, μπορούν πλέον να λάβουν από την ΕΒΕΤΑΜ πιστοποιητικό με διαπίστευση από το ΕΣΥΔ