Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Υπηρεσίες

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό πολυτεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Επίσης, η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μοναδικός Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με δικά του εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που μας παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας.

Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Παραγωγικές Δυνατότητες

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης